Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca
Nazwa pozycji Data
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetarg nieograniczony na zadanie pn. Dostawa (zakup i tankowanie) oleju napędowego ON i benzyny bezołowiowej do zbiorników pojazdów 2013-01-08
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Dostawa (zakup i tankowanie) oleju napędowego ON i benzyny bezołowiowej do zbiorników pojazdów 2012-12-28
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Jodłowa z wykorzystaniem komunikacji publicznej w roku 2013 2012-12-27
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 300.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 2012-12-27
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Jodłowa z wykorzystaniem komunikacji publicznej w roku 2013 2012-12-17
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 300.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 2012-12-11
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 300.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 2012-11-30
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetarg nieograniczony na zadanie pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 300.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 2012-11-30
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Zespołu Szkół nr 1 w Jodłowej z przeznaczeniem na kuchnię wraz z zapleczem kuchennym – docieplenie ścian 2012-11-26
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Jodłowa z wykorzystaniem komunikacji publicznej w roku 2013 2012-11-23
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 300.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 2012-11-22
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi gminnej w miejscowości Jodłowa „Frydman” o nr ewid. dz. 9, 15 2012-11-19
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Zespołu Szkół nr 1 w Jodłowej z przeznaczeniem na kuchnię wraz z zapleczem kuchennym – docieplenie ścian 2012-11-12
Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi gminnej w miejscowości Jodłowa „Frydman” o nr ewid. dz. 9, 15 2012-11-09
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi gminnej w miejscowości Jodłowa „Frydman” o nr ewid. dz. 9, 15 2012-10-24
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Zespołu Szkół nr 1 w Jodłowej z przeznaczeniem na kuchnię wraz z zapleczem kuchennym – docieplenie ścian 2012-10-19
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn "Remont części pomieszczeń II piętra budynku WDK należących do GCKiCz oraz klatki schodowej z przeznaczeniem na centrum edukcji ekologicznej w Jodłowej" 2012-09-14
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. "Remont części pomieszczeń II piętra budynku WDK należących do GCKiCz. oraz klatki schodowej z przeznaczeniem na centrum edukacji ekologicznej w Jodłowej" 2012-08-27
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont części pomieszczeń II piętra budynku WDK należących do GCKiCz oraz klatki schodowej z przeznaczeniem na centrum edukacji ekologicznej w Jodłowej 2012-07-26
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont dróg gminnych: w miejscowości Jodłowa Wisowa droga „Na Kozaka” o nr ewid. dz. 6316 i w miejscowości Jodłowa droga „Maślakowice – Kłusek” o nr ewid. dz. 1740, 1764/2, 1789 2012-07-24
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn.„Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku nr 85 w Dzwonowej na centrum kulturalno – sportowe z zapleczem dla OSP - etap I” 2012-07-17
Zawiadomienie o wybrze najkorzystniejszej ofety przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont dróg gminnych: w miejscowości Jodłowa Wisowa droga „Na Kozaka” o nr ewid. dz. 6316 i w miejscowości Jodłowa droga „Maślakowice – Kłusek” o nr ewid. dz. 1740, 1764/2, 1789 2012-07-13
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn . Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku nr 85 w Dzwonowej na centrum kulturalno – sportowe z zapleczem dla OSP - etap I 2012-07-05
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont dróg gminnych: w miejscowości Jodłowa Wisowa droga „Na Kozaka” o nr ewid. dz. 6316 i w miejscowości Jodłowa droga „Maślakowice – Kłusek” o nr ewid. dz. 1740, 1764/2, 1789 2012-06-15
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa materiałów sypkich na bazę Zamawiającego 2012-06-11
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa obiektu szatni przy boisku sportowym wraz z infrastrukturą na działce nr ewid. 1569 w Jodłowej – etap II 2012-06-06
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa ogrodzenia od strony drogi publicznej oraz ogrodzenia od strony miejsc publicznych wokół budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Jodłowej na działkach nr 1855/2, 1854/6, 1856/4 2012-05-25
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa obiektu szatni przy boisku sportowym wraz z infrastrukturą na działce nr ewid. 1569 w Jodłowej – etap II. 2012-05-23
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieoganiczony na zadanie pn. Bieżąca konserwacja nawierzchni dróg z kruszywa na terenie Gminy Jodłowa 2012-05-17
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa ogrodzenia od strony drogi publicznej oraz ogrodzenia od strony miejsc publicznych wokół budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Jodłowej na działkach nr 1855/2, 1854/6, 1856/4. 2012-05-10
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Dostawa materiałów sypkich na bazę Zamawiającego" 2012-05-10
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieoganiczony na zadanie pn. Bieżąca konserwacja nawierzchni dróg z kruszywa na terenie Gminy Jodłowa 2012-05-08
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi gminnej w miejscowości Dębowa droga Na Sybir o nr ewid. dz. 871. 2012-05-07
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony zadanie pn. Remont dróg gminnych: w miejscowości Dębowa droga Na Sybir o nr ewid. dz. 872/1 i w miejscowości Jodłowa droga Biedoszyce o nr ewid. dz. 4093 2012-05-07
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Remont dróg gminnych w miejscowości Jodłowa: droga „Koło Nowaka” o nr ewid. dz. 3537 i droga „Kapłon” o nr ewid. dz. 1864/1. 2012-04-25
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert przetarg nieograniczony na zadanie pn.Remont dróg gminnych: w miejscowości Dębowa droga Na Sybir o nr ewid. dz. 872/1 i w miejscowości Jodłowa droga Biedoszyce o nr ewid. dz. 4093 2012-04-20
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Remont dróg gminnych w miejscowości Jodłowa: droga „Koło Nowaka” o nr ewid. dz. 3537 i droga „Kapłon” o nr ewid. dz. 1864/1. 2012-04-16
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi gminnej w miejscowości Dębowa droga Na Sybir o nr ewid. dz. 871 2012-04-13
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn.„Nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Zespołu Szkół nr 1 w Jodłowej z przeznaczeniem na kuchnię wraz z zapleczem kuchennym - etap II” 2012-04-12
Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia - dostawa (zakup i tankowanie) oleju napędowego ON i benzyny bezołowiowej do zbiorników pojazdów 2012-04-12
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Remont dróg gminnych w miejscowości Jodłowa: droga „Koło Nowaka” o nr ewid. dz. 3537 i droga „Kapłon” o nr ewid. dz. 1864/1. 2012-03-29
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty „Nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Zespołu Szkół nr 1 w Jodłowej z przeznaczeniem na kuchnię wraz z zapleczem kuchennym - etap II” 2012-03-06
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu „Edukacyjna szansa dla najmłodszych w Gminie Jodłowa” POKL.09.01.02-18-212/11 w roku szkolnym 2011/12 w 5 szkołach podstawowych w Gminie Jodłowa, dla której organem prowadzącym jest Gmina Jodłowa. 2012-02-01
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu „Edukacyjna szansa dla najmłodszych w Gminie Jodłowa” POKL.09.01.02-18-212/11 w roku szkolnym 2011/12 w 5 szkołach podstawowych w Gminie Jodłowa, dla której organem prowadzącym jest Gmina Jodłowa. 2012-01-31


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2012-01-05