Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca
Nazwa pozycji Data
Zapytanie ofertowe dot.usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej 2021-01-21
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jodłowa 2020-10-07
Zmiana zapytania ofertowego na zadanie polegające na usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jodłowa 2020-10-02
Zapytanie ofertowe dot.usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jodłowa 2020-09-30
Zapytanie ofertowe dot.usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jodłowa 2020-08-21
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jodłowa 2019-09-20
Zapytanie ofertowe dot. usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jodłowa 2019-09-12
Zapytanie ofertowe dla zadania pn. Wykonanie, dostawa i montaż trzech tablic informacyjnych dla zadania pn. Budowa oczyszczalni ścieków oraz budowa części sieci kanalizacyjnej w Gminie Jodłowa 2019-03-07
Wykonanie studium wykonalności dla Projektu z zakresu gospodarki ściekowej: pn. Budowa oczyszczalni ścieków oraz budowa części sieci kanalizacji w Gminie Jodłowa 2017-09-28
Zapytanie ofertowe dot. usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jodłowa 2017-05-09
Zapytanie ofertowe Na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Jodłowa 2015-08-13
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania pn. Odtworzenie linii oświetlenia drogowego po powodzi w Dęborzynie na działkach nr 62 i 63 - odcinek zasilany ze stacji tr. Dęborzyn 1 S-234 2012-04-16
II Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na wykonanie zadania pn. Odtworzenie linii oświetlenia drogowego po powodzi w Dęborzynie na działkach nr 62 i 63 - odcinek zasilany ze stacji tr. Dęborzyn 1 S-234 2012-04-05
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania pn. Odtworzenie linii oświetlenia drogowego po powodzi w Dęborzynie na działkach nr 62 i 63 - odcinek zasilany ze stacji tr. Dęborzyn 1 S-234 2012-03-27
Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na wykonanie zadania pn. Odtworzenie linii oświetlenia drogowego po powodzi w Dęborzynie na działkach nr 62 i 63 - odcinek zasilany ze stacji tr. Dęborzyn 1 S-234 2012-03-15
Informacja o wyniku w postępowaniu na wykonanie usług doradczych w przygotowaniu projektu z działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, opracowania Analizy wykluczenia informatycznego w Gminie Jodłowa, opracowanie Analizy finansowej do projektu z działania 8.3 POIG 2012-03-12
Zapytanie ofertowe na wykonanie usług doradczych w przygotowaniu projektu z działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, opracowania Analizy wykluczenia informatycznego w Gminie Jodłowa, opracowanie Analizy finansowej do projektu z działania 8.3 POIG 2012-03-05
Zawiadomienie o wyniku postępowania na zadanie pn.: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jodłowej Górnej w meble i sprzęt komputerowy wraz z montażem” 2011-05-26
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jodłowej Górnej w meble i sprzęt komputerowy wraz z montażem” 2011-05-20
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zadanie pn.: „Projekt modernizacji instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego” 2011-05-06
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: „Projekt modernizacji instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego” 2011-04-20


Osoba publikująca: Lucyna Gajda
Data publikacji: 2011-04-20