Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

6. ZESTAWIENIE KLUCZOWYCH ZADAŃ - PROJEKTÓW

 • modernizacja i budowa nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych
 • modernizacja, budowa mostów i oświetlenie drogi powiatowej: Bielowy – Jodłowa Nr 0310
 • budowa gminnego ośrodka zdrowia w Jodłowej
 • remont drogi powiatowej Tuchów – Ryglice -Jasło Nr 0313, (z oświetleniem wybranych odcinków i budową mostów)
 • likwidacja dzikich wysypisk na terenie gminy
 • remont drogi powiatowej Jodłowa – Dębowa Nr 0313, (z oświetleniem wybranych odcinków i budową mostów) usunięto
 • utworzenie miejsc parkingowych przy szkołach, obiektach sakralnych i obiektach użyteczności publicznej
 • modernizacja istniejącego wysypiska
 • dostosowanie istniejącego obiektu do potrzeb gimnazjum w Jodłowej + odwodnienie budynku
 • budowa sortowni odpadów z systemem selektywnej zbiórki odpadów i przetwarzania
 • wymiana stropodachu na dach - budynek szkoły w Dęborzynie +odwodnienie budynku
 • utworzenie placu targowego w Jodłowej z parkingiem i zapleczem
 • remont drogi powiatowej Tuchów-Zalasowa-Lubcza-Dęborzyn Nr 0311, (z oświetleniem wybranych odcinków i budową mostów)
 • remont drogi powiatowej Jodłowa – Wisowa Nr 0315, (z oświetleniem wybranych odcinków i budową mostów)
 • wymiana pokryć azbestowych
 • docieplenie budynków użyteczności publicznej i szkół
 • modernizacja istniejących instalacji ciepłowniczych – wymiana węglowych na gazowe (Szkoła Podstawowa Nr 3, Urząd Gminy)
 • budowa małych zbiorników retencyjnych na Jodłówce
 • remont drogi powiatowej Zagórze – Zwiernik Nr 0308, (z oświetleniem wybranych odcinków i budową mostów)
 • budowa m.oczyszczalni ścieków dla gminy Jodłowa (Jodłowa Dolna, Zagórze-Dęborzyn-Dzwonowa, Dębowa, Jodłowa Górna - Wisowa)
 • budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jodłowej
 • remont drogi powiatowej Dębowa – Czermna Nr 0314, (z oświetleniem wybranych odcinków i budową mostów)
 • budowa sieci internetowej na terenie gminy
 • budowa kolektora z przyłączem do oczyszczalni ścieków w Jodłowej Dolnej
 • budowa budynku sportowo-rekreacyjnego z zapleczem dla OSP
 • modernizacja istniejącej bazy edukacyjnej pod potrzeby np. turystycznej, gastronomiczne itd.
 • budowa sieci wodociągowej dla całej gminy wraz z urządzeniami wyrównującymi ciśnienie
 • dosprzętowienie jednostek OSP Jodłowa, Dzwonowa i Dębowa.
 • stworzenie warunków dla utworzenia ośrodka sportów zimowych
 • stworzenie systemu informacji turystycznej
 • stworzenie pól namiotowych w Dęborzynie, Jodłowa-Wisowa, Dębowa
 • budowa Domu Pomocy Społecznej
 • budowa ścieżek rowerowych
 • renowacja cmentarza żydowskiego w Jodłowej-Wisowej
 • odtworzenie i udostępnienie turystom grodziska w Dębowej

Zestawiono 36 kluczowych zadań, których realizacja w latach 2004-2013 będzie miała istotne znaczenie dla rozwoju gminy Jodłowa. Pełna lista zadań sporządzonych w wyniku prac zespołu zadaniowego, w tym również w oparciu o wyniki warsztatów strategicznych zostanie zawarta w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Jodłowa na lata 2004-2013. W opracowaniu tym znajdą się również szczegółowe programy operacyjne. W tym samym dokumencie poszczególne zadania zostaną przyporządkowania do odpowiednich celów strategicznych, celów operacyjnych i działań określonych w niniejszej Strategii.Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2004-10-01