Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

4. MISJA

Czemu służy misja? Jaka jest jej rola w rozwoju jednostek samorządowych?

     W krajach, gdzie kwitnie demokracja obywatelska większość jednostek samorządowych ma formalne sformułowania wizji czy misji. Należy jednak wyraźnie odróżnić fakt posiadania takiego dokumentu od samej misji czy jej poczucia. Utożsamienie się z misją jest istotne, jeśli członkowie społeczności lokalnej mają wierzyć w ukierunkowany rozwój swojej gminy – muszą mieć poczucie, że ich istnieje po to żeby coś osiągnąć.

     Koncepcja wizji, i utożsamienia się z nią dotyczy wszystkich aspektów kierunku rozwoju gminy. Gdy członkowie społeczności lokalnej rozumieją i wierzą w jasno sprecyzowane cele i strategię rozwoju gminy oraz widzą, jak inni wnoszą swój wkład w jej wzrost, przynosi to duży efekt motywacyjny.

      Optymalnie jest, gdy misja możliwie zawiera wszystkie z niżej przedstawionych elementów:

  1. Cel – po co istniejemy, sens naszego istnienia ?
  2. Strategia – domeny działalności gminy, pozycje jakie chcemy zajmować, w czym jesteśmy lepsi od otoczenia ?
  3. Wartości – w co wierzymy, co popieramy ?
  4. Standardy zachowań – działania i schematy zachowań społeczności lokalnej.

Z drugiej strony warto jest postarać się o to, żeby misja została sformułowana w zwięzły, najlepiej hasłowy sposób. Stworzona w trakcie warsztatów strategicznych misja gminy Jodłowa wydaje się dobrze spełniać oba postulaty.

Wybrana w drodze głosowań spośród czterech propozycji opracowanych w trakcie pracy grupowej misja gminy Jodłowa została sformułowana w następujący sposób:

 

Gmina Jodłowa stwarza warunki do bezpiecznego, dostatniego, godnego i szczęśliwego życia jej mieszkańców przez rozwój
i modernizowanie infrastruktury oraz wspieranie ekologicznego rolnictwa, agroturystyki i drobnej przedsiębiorczości.

 

Słowa klucze misji gminy Jodłowa: „bezpieczny”, „dostatni”, „godny”,” szczęśliwy”, „rozwój”, „”Infrastruktura”, „ekologiczne rolnictwo”, „agroturystyka”, „drobna przedsiębiorczość”.Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2004-10-01