Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  1. Zastępca Wójta zastępuje Wójta w czasie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

  2. Jeżeli przepisy prawa, uchwały lub zarządzenia organów gminy tak stanowią, Zastępca Wójta wykonuje określone zadania i czynności po uzyskaniu od Wójta upoważnienia do ich wykonywania.

  3. W przypadkach określonych w art. 28g ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Zastępca Wójta przejmuje zadania i kompetencje Wójta i wykonuje je przez czas określony w art. 28 g ust. 6 tej ustawy.

  4. Do zadań Zastępcy Wójta należy:

  1) prowadzenie spraw z zakresu:

  a) wydawania zezwoleń na lokalizację lub przebudowę zjazdów z dróg gminnych oraz zezwoleń na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych,

  b) określania warunków zajęcia pasa drogowego oraz warunków jego przywrócenia do stanu poprzedniego,

  c) orzekania o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego,

  d) ustalania opłat za zajęcie pasa drogowego,

  e) wymierzania kar pieniężnych określonych przepisami prawa dotyczącymi dróg publicznych;

  2) udział w odbiorach prac wykonywanych przez wykonawców;

  3) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad wykonywaniem zadań przez jednostki organizacyjne gminy: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Jodłowej i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowej.

  5. Zastępca Wójta wykonuje inne zadania na polecenie lub z upoważnienia Wójta.


  Osoby odpowiedzialne:
  Zastępca Wójta
  inż. Dorota Krzyżak
  Tel: 14 683 30 53 w. 104
  Informacje wprowadziła
  mgr Elżbieta Stanula
  Tel: 14 630 20 09
  14 683 30 53 wew. 109


  Osoba publikująca: Lucyna Gajda
  Data publikacji: 2018-07-26
    Ilość odwiedzin: 1482124