Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. kancelaryjnych należy:

 1. prowadzenie spraw dotyczących przyznawania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 2. zapewnienie napojów chłodzących pracownikom Urzędu zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych.
 3. prowadzenie archiwum zakładowego.
 4. bieżący nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie.
 5. rejestrowanie listów i innych przesyłek pocztowych w pocztowych książkach nadawczych i ich wysyłanie.
 6. współpraca z Dyrektorem Centrum Usług Wspólnych w Jodłowej w sprawach z zakresu oświaty należących do właściwości gminy.
 7. prowadzenie spraw z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,a w szczególności:                                                                                                                                                                                                                                                   a) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków,

  b) przyjmowanie zawiadomień o odkrytych lub przypadkowo znalezionych przedmiotach, co do których istnieje przypuszczenie, że są one zabytkami i przekazywanie ich wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków,

  c) sporządzenie gminnego programu opieki nad zabytkami i sprawozdań z jego realizacji;

 8. prowadzenie spraw dotyczących cmentarzy, a w szczególności:

  a) zakładania, rozszerzania, utrzymywania i zamykania cmentarzy komunalnych,

  b) wydawania decyzji o użyciu terenu cmentarnego na inny cel po upływie 40 lat od dnia ostatniego pochowania zwłok na cmentarzu,

  c) organizowania sprawowania opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi.


Osoby odpowiedzialne:
Referent
Referent Zofia Kociołek
Tel: 14 6833053 wew.122
14 630 20 22
Informacje wprowadziła
mgr Elżbieta Stanula
Tel: 14 630 20 09
14 683 30 53 wew. 109


Osoba publikująca: Lucyna Gajda
Data publikacji: 2019-03-05
  Ilość odwiedzin: 1482122