Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Drukuj

W oświadczeniach majątkowych znajduje się część niejawna została ona wyłącznona na podstawie przepisu art.24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591/

Liczba odwiedzin kategorii: 5355