Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia 2013 rok

Drukuj
Liczba odwiedzin kategorii: 2846
Nazwa pozycji Data
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 16.12.2013 2013-12-16
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2013-12-31
Ogłoszenie Wójta Gminy Jodłowa o naborze projektów służących rozwojowi sportu 2013-12-20
Inforamcja o wyniku przeprowadzonej konsultacji projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014 2013-11-26
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2013-11-22
Ogłoszenie o terminie konsultacji w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok 2013-11-15
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 04.11.2013r 2013-11-04
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z 24.10.2013r. 2013-10-31
Ogłoszenie wyników naboru projektów służących rozwojowi sportu na terenie gminy Jodłowa 2013-10-31
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15.10.2013r. 2013-10-18
Ogłoszenie Wójta Gminy Jodłowa o naborze projektów służących rozwojowi sportu 2013-10-08
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z 9 października 2013r. 2013-10-09
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia Zabezpieczenie przed erozją dna i brzegów p. Jodłówka w km 0+000 - 0+ 700, 8+000 -10+000, 13+200 - 15+200 w miejscowości Jodłowa 2013-10-04
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z 23.09.2013r. 2013-09-23
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2013-09-03
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2013-09-02
Ogłoszenie o terminie i porządku obrad XXXI sesji Rady Gminy 2013-08-23
Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Jodłowa 2013-08-22
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z 12.08.2013r. 2013-08-12
Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1313 Jasło - Jodłowa - Ryglice na rzece Jodłówka 2013-08-22
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wszczęciu postępowania administracyjnego 2013-07-25
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego 2013-07-15
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Jodłowa 2013-07-12
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2013-07-12
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Jodłowa w roku 2013 2013-07-11
Informacja z wyboru kandydatów do komisji konkursowych 2013-07-03
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert 2013-06-13
Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2013r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wspierania inicjatywm na rzecz seniorów w ramach integracji międzypokoleniowej, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa 2013-06-10
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Budowa sieci napowietrznej oświetlenia drogowego w miejscowości Jodłowa 2013-06-05
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1313 Jasło - Jodłowa - Ryglice na rzece Jodłówka w miejscowości Jodłowa 2013-06-04
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych Zagórze, linii nn 15kV, stacji transformatorowej o mocy do 1,0MW oraz dojazdu w miejscowości Zagórze gmina Jodłowa 2013-06-04
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2013-05-31
Zarządzenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15 maja 2013r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Jodłowej i Szkoły Podstawowej w Dęborzynie 2013-05-15
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wszczęciu postępowania administacyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2013-04-18
Ogłoszenie Wójta Gminy Jodłowa o sprzedaży samochodu ciężarowego pożarniczego stanowiącego własność Gminy Jodłowa 2013-04-18
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wszczęciu postępowania administracyjnego 2013-04-17
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2013-04-16
Ogłoszenie Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jodłowej o sprzedaży kosiarki bijakowej 2013-04-09
Ogłoszenie Wójta Gminy Jodłowa o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2013-04-05
Ogłoszenie Wójta Gminy Jodłowa o sprzedaży samochodu ciężarowego pożarniczego stanowiącego własność Gminy Jodłowa 2013-04-02
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2013-02-27
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2013-02-07