Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia 2010 r

Drukuj
Liczba odwiedzin kategorii: 7913
Nazwa pozycji Data
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2010-12-13
Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2010-10-12
Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2010-10-12
Obwieszczenie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2010-09-15
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomomści przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2010-06-02
Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego 2010-04-22
ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego dla uczestników projektu pt. „Czas na aktywność w Gminie Jodłowa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 2010-04-19
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzewodowej 2010-04-15
Informacja dot. odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 2010-03-30
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2010-02-16
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2010-01-12
Informacja o spotkaniu 2010-03-25