Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia 2009 rok

Drukuj
Liczba odwiedzin kategorii: 7877
Nazwa pozycji Data
Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi Nr 106502 R w miejscowości Dęborzyn Gmina Jodłowa w km 1+051 – 1+736 2009-12-31
Ogłoszenie Wójta Gminy Jodłowa - otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 roku 2009-12-22
Wigilia - dniem wolnym od pracy 2009-12-22
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 2009-11-27
Obwieszczenie o XXXIV sesji - 18.11.2009 2009-11-16
Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu 2009-11-06
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej 2009-11-05
Informacja o rozstrzygnięciu naboru partnerów do wspólnej realizacji zadania... 2009-12-11
OBWIESZCZENIE REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE 2009-09-22
Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie o zwalczaniu ślimaków w uprawach rolniczych i ogrodniczych 2009-06-04
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej 2009-06-03
Informacja o realizacji Programu Integracji Społecznej Szkoła Podstawowa nr 3 w Jodłowej 2009-05-22
Wykaz ośrodków realizujących bezpłatne badania mammograficzne 2009-05-11
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2009-05-08
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2009-04-23
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej 2009-03-23
Informacja dla liderów i mieszkańców Gminy Jodłowa 2009-03-11
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 roku 2009-02-23
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2009-01-28
INFORMACJA Dla liderów i i mieszkańców Gminy Jodłowa 2009-01-13
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego 2009-01-13
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 roku 2009-01-05
Informacja o rozstrzygnięciu naboru partnerów do wspólnej realizacji zadania... 2009-12-11