Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia 2015 rok

Drukuj
Aktualnie nie posiadamy informacji na wybrany temat...
  Nazwa pozycji Data
  Obwieszczenie o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 2015-12-29
  Ogłoszenie o naborze projektów na dofinansowanie w 2016 roku projektów służących rozwojowi sportu 2015-12-16
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2015-12-16
  Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2015-12-09
  Konsultacje projektu Uchwały Rady Gminy Jodłowa w sprawie Zmiany Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Jodłowa na lata 2014 - 2020 2015-12-09
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2015-12-03
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2015-11-25
  Obwieszczenie z dnia 24.11.2015r. o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2015-11-24
  Obwieszczenie w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2015-11-20
  Konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016 2015-11-20
  Obwieszczenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2015-11-19
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2015-11-16
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 2015-11-16
  Obwieszczenie o przyjęciu dokumentu pn. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jodłowa na lata 2013-2016 z perspektywą do 2019 2015-11-10
  Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia 2015-11-03
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wszczęciu postępowania administracyjnyego dla inwestycji pn. budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w gminie Jodłowa - etap I dla wsi Jodłowa (sołectwo Jodłowa Dolna - część) 2015-10-27
  Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej z dnia 27.10.2015r. 2015-10-27
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jodłowa na lata 2013-2016 z perspektywą do 2019 2015-10-20
  Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2015-08-18
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o postępowaniu z udziałem społeczeństwa 2015-08-14
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2015-08-03
  Zarządzenie w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. 2015-07-17
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 9 lipca 2015r. 2015-07-14
  Obwieszczenie o udziale społeczeństwa 2015-07-08
  Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, turystyki i krajoznawstwa 2015-06-22
  Obwieszczenie o opracowaniu projektu pod nazwą Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z działaniami towarzyszącymi dla Gminy Jodłowa 2015-04-28
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.Budowa instalacji do hodowli przynęty wędkarskiej - białego robaka na działce nr 3276/7 w miejscowości Jodłowa 2015-04-27
  SPRAWOZDANIE REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY JODŁOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2014 2015-04-24
  Informacja o wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego, przeznaczonego na aptekę 2015-03-27
  Obwieszczenie - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie 2015-03-26
  Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej 2015-08-11

  Załączniki

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0