Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Przetargi 2023

Drukuj
Nazwa pozycji Data
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania zadanie pn. Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Jodłowa 2024-02-15
Ogłoszenie o wyniku postępowania zadanie pn. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wskazaniem budynków, miejsc użyteczności publicznej w tym przystanków autobusowych wraz z ich sprzątaniem 2024-01-30
Ogłoszenie o wyniku postępowania zadanie pn. Odbiór, transport do miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych i częściowe zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jodłowa 2024-01-29
Ogłoszenie o wyniku postępowania zadanie pn. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Jodłowa w 2024 r. 2024-01-11
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zadanie pn. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wskazaniem budynków, miejsc użyteczności publicznej w tym przystanków autobusowych wraz z ich sprzątaniem 2023-12-29
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zadanie pn. Odbiór, transport do miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych i częściowe zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jodłowa 2023-12-29
Ogłoszenie o zamówieniu zadanie pn. Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Jodłowa 2023-12-19
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zadanie pn. Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2023 roku 2023-12-15
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zadanie pn. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Jodłowa w 2024 r. 2023-12-13
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania zadanie pn. Remont drogi gminnej 106515R Podlesie w km 0+870-0+970 w miejscowości Jodłowa - modrnizacja 2023-12-01
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zadanie pn. Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2023 r. 2023-12-01
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn. Remont drogi gminnej 106515R Podlesie w km 0+870-0+970 w miejscowości Jodłowa - modrnizacja 2023-11-16
Informacja o wyborze oferty zadanie pn. Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2023 roku 2023-10-20
Informacja o wyborze oferty zadanie pn. Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2023 r. 2023-10-19
Ogłoszenie o wyniku postępowania zadanie pn. Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Jodłowa 2023-10-17
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zadanie pn. Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Jodłowa 2023-09-18
Ogłoszenie o zamówieniu udzielanym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2023 roku 2023-08-25
Ogłoszenie o zamówieniu udzielanym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2023 r. 2023-08-23
Ogłoszenie o wyniku postępowania - podpisanie umowy zadanie pn. Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Jodłowej polegająca na remoncie boiska i budowie ogrodzenia 2023-08-23
Ogłoszenie o wyniku postępowania - podpisanie umowy zadanie pn. Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Jodłowa 2023-08-08
Informacja o wyniku postępowania zadanie pn. Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Jodłowej polegająca na remoncie boiska i budowie ogrodzenia 2023-07-21
Informacja o wyniku postępowania zadanie pn. Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Jodłowa 2023-07-03
Ogłoszenie o zamówienia zadanie pn. Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Jodłowej polegająca na remoncie boiska i budowie ogrodzenia 2023-06-28
Ogłoszenie o wyniku postępowania (unieważnienie) zadanie pn. Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Jodłowej polegająca na remoncie boiska i budowie ogrodzenia 2023-06-28
Ogłoszenie o wyniku postępowania - zawarcie umowy zadanie pn. Letnie utrzymanie dróg 2023-06-23
Ogłoszenie o wyniku postępowania - zawarcie umowy zadanie pn. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni gruntowej oraz bitumicznej na terenie Gminy Jodłowa 2023-06-23
Ogłoszenie o zamówienia zadanie pn. Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Jodłowej polegająca na remoncie boiska i budowie ogrodzenia 2023-06-06
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zadanie pn. Letnie utrzymanie dróg 2023-06-01
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zadanie pn. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni gruntowej oraz bitumicznej na terenie Gminy Jodłowa 2023-06-01
Ogłoszenie o zamówieniu zadanie pn. Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Jodłowa 2023-06-01
Ogłoszenie o wyniku postępowania (podpisanie umowy) zadanie pn. Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 5515 w Jodłowej 2023-05-24
Ogłoszenie o wyniku postępowania (podpisanie umowy) zadanie pn. Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Jodłowa 2023-05-10
Informacja o wyniku postępowania zadanie pn. Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 5515 w Jodłowej 2023-05-05
Ogłoszenie o wyniku postępowania (podpisanie umowy) zadanie pn. Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Dębowej 2023-04-28
Informacja o wyniku postępowania zadanie pn. Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Jodłowa 2023-04-17
Informacja o wyniku postępowania zadanie pn. Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Dębowej 2023-04-03
Ogłoszenie o zamówieniu zadanie pn. Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 5515 w Jodłowej 2023-03-28
Ogłoszenie o zamówieniu zadanie pn. Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Jodłowa 2023-03-10
Ogłoszenie o zamówieniu zadanie pn. Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Dębowej 2023-02-10