Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1

  Liczba odwiedzin witryny  1319415 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usunięto DOTACJA DLA PRZEDSZKOLI
WŁADZE, BUDŻET Wójt 9221 
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 36 
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 5515 
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 5012 
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 6589 
WŁADZE, BUDŻET Szkoły 5278 
WŁADZE, BUDŻET Budżet 4486 
WŁADZE, BUDŻET Sprawozdania 603 
WŁADZE, BUDŻET Przetargi 30879 
WŁADZE, BUDŻET Oferty inwestycyjne 5432 
WŁADZE, BUDŻET Rejestry, ewidencje i archiwa 3651 
WŁADZE, BUDŻET Zmiany 2750 
WŁADZE, BUDŻET Nabór na wolne stanowiska pracy 18019 
WŁADZE, BUDŻET Dostęp do informacji publicznej 2859 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2010 - 2014) 633 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2018-2023) 427 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2014 - 2018) 3546 
WŁADZE, BUDŻET Petycje oraz zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 517 
WŁADZE, BUDŻET Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 486 
WŁADZE, BUDŻET Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się 455 
PRAWO LOKALNE ZARZĄDZENIA WÓJTA 5239 
PRAWO LOKALNE Statut 3147 
PRAWO LOKALNE Regulamin 3121 
PRAWO LOKALNE UCHWAŁY RADY GMINY 6531 
PRAWO LOKALNE Protokoły 2945 
PRAWO LOKALNE Projekty uchwał 463 
PRAWO LOKALNE Podatki 3256 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 4942 
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 3336 
PRAWO LOKALNE Kontrole 2742 
PRAWO LOKALNE Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa 540 
GOSPODARKA Aktualności 4887 
GOSPODARKA Realizowane projekty 3389 
GOSPODARKA Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 2963 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2015 rok 332 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2014 rok 1064 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2013 rok 1072 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2012 rok 284 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2011 rok 1740 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2010 r 6102 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2009 rok 6093 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2008 rok 11304 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2016 rok 463 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2017 rok 748 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2018 rok 1355 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2019 rok 132 
GOSPODARKA PPWOW Program Integracji Społecznej 2009 rok 2042 
GOSPODARKA PPWOW -Program Integracji Społecznej 3007 
GOSPODARKA Turystyka 2869 
GOSPODARKA Rolnictwo 3187 
GOSPODARKA Mienie komunalne Gminy Jodłowa 3206 
GOSPODARKA Informacje o działalności Wójta Gminy Jodłowa 2657 
GOSPODARKA PPWOW-Program Integracji Społecznej 2010 rok 267 
GOSPODARKA Wnioski 277 
MOJA SPRAWA Zbiórki publiczne 2427 
MOJA SPRAWA Opłata skarbowa 2760 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 2799 
MOJA SPRAWA Ochrona Środowiska 3194 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 2855 
MOJA SPRAWA Dodatki mieszkaniowe 2554 
MOJA SPRAWA Gospodarka nieruchomościami 2917 
MOJA SPRAWA Podatki 3243 
MOJA SPRAWA Informacja publiczna 2851 
MOJA SPRAWA Sprawy Stanu Cywilnego 2581 
MOJA SPRAWA Petycje 323 
MOJA SPRAWA Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 276 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Zarządzenie w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach gminy Jodłowa 142 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Inne Zarządzenia Wójta dotyczące wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich 101 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Druki do pobrania 54 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Wyciąg ze statutów sołectw gminy Jodłowa dot. zasad i trybu wyboru sołtysa i rady sołeckiej 57 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 LISTY KANDYDATÓW NA SOŁTYSA 193 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 LISTY KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 116 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 INFORMACJE WÓJTA 74 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego - Gmina Jodłowa 142 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego - Gmina Jodłowa 117 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Plan dyżurów w dniu 21 października 2018r. 161 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 15.10.2018r. 155 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2018r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta 209 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2018r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 132 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z 1 października 2018r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 242 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28 września 2018r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Jodłowa zarządzonych na dzień 21 października 2018r. 193 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 28 września 2018r. o harmonogramie pracy Komisji 174 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28.09.2018 r. 139 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 27 września 2018 r. 138 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 27 września 2018 r. 123 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 24 września 2018r. 165 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z 20 września 2018r. 221 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Dębicy z 18 września 2018r. 143 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 18 września 2018r.-wezwanie do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnego w okręgu nr 5 w wyborach do Rady Gminy Jodłowa 150 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 12 września 2018r. o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej z 18 września 2018 141 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 17 września 2018r. o harmonogramie pracy Komisji 145 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Uchwała Nr 3 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2018r. w sprawie ustalenia sposobu podania do publicznej wiadomości o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie oraz o jej siedzibie i jej dyżurach 129 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Dębicy z dnia 12 września 2018r. o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej oraz harmonogramie jej pracy 119 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 12 września 2018r. o składzie Gminnej komisji Wyborczej oraz harmonogramie jej pracy 190 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 16.08.2018 195 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 16.08.2018 179 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 20 sierpnia 2018 roku. 128 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Starosty Dębickiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. 147 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 sierpnia 2018r. o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej 200 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 07.09.2018 r. 171 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 07.09.2018 r. 132 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Wójta Gminy Jodłowa 221 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 156 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH Zarządzenie Nr 117/17 Wójta Gminy Jodłowa w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej sołectwa Jodłowa Dolna 313 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH Wyciąg ze statutów sołectw gminy Jodłowa dot. zasad i trybu wyboru sołtysa i rady sołeckiej 293 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH Druki do pobrania 309 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH Lista kandydatów na członka Rady Sołeckiej Sołectwa Jodłowa Dolna 367 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o sesjach Rady Gminy Jodłowa - kadencja 2018-2023 254 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej Rady Gminy Jodłowa 433 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Społecznej, Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Jodłowa 434 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jodłowa 445 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rzemiosla Rady Gminy Jodłowa 426 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji ds.Samorządowych, Ładu , Porządku Publicznego i P/Poż. Rady Gminy Jodłowa 409 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 88 
ARCHIWUM Regulamin 247 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Klauzule informacyjne 144 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych z zapisu monitoringu 38 
  Ilość odwiedzin: 1319415