Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 5870066
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usunięto DOTACJA DLA PRZEDSZKOLI 0
WŁADZE, BUDŻET Wójt 12068
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 1331
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 8388
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 7584
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 8562
WŁADZE, BUDŻET Szkoły 7627
WŁADZE, BUDŻET Budżet 7191
WŁADZE, BUDŻET Sprawozdania 2841
WŁADZE, BUDŻET Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 598
WŁADZE, BUDŻET Przetargi 45300
WŁADZE, BUDŻET Rejestry, ewidencje i archiwa 5244
WŁADZE, BUDŻET Nabór na wolne stanowiska pracy 25977
WŁADZE, BUDŻET Dostęp do informacji publicznej 4520
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2014 - 2018) 5664
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2018-2023) 5457
WŁADZE, BUDŻET Petycje oraz zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 2523
WŁADZE, BUDŻET Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 2115
WŁADZE, BUDŻET Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się 2175
PRAWO LOKALNE ZARZĄDZENIA WÓJTA 7941
PRAWO LOKALNE Statut 4960
PRAWO LOKALNE Regulamin 4727
PRAWO LOKALNE UCHWAŁY RADY GMINY 10264
PRAWO LOKALNE Protokoły 4481
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 6623
PRAWO LOKALNE Kontrole 4198
PRAWO LOKALNE Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa 3315
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE Koronawirus - informacje 780
KONSULTACJE Konsultacje projektów uchwał w sprawie zmiany statutów sołectw 1199
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE Koronawirus, ważna informacja! Nie wychodź z domu jeśli nie musisz! 814
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE Komunikat dla mieszkańców 825
GOSPODARKA Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 4830
GOSPODARKA Ogłoszenia 2015 rok 1681
GOSPODARKA Ogłoszenia 2014 rok 2627
GOSPODARKA Ogłoszenia 2013 rok 2569
GOSPODARKA Ogłoszenia 2012 rok 1620
GOSPODARKA Ogłoszenia 2011 rok 3247
GOSPODARKA Ogłoszenia 2010 r 7644
GOSPODARKA Ogłoszenia 2009 rok 7612
GOSPODARKA Ogłoszenia 2008 rok 12845
GOSPODARKA Ogłoszenia 2016 rok 1868
GOSPODARKA Ogłoszenia 2017 rok 2298
GOSPODARKA Ogłoszenia 2018 rok 2791
GOSPODARKA Ogłoszenia 2019 rok 1908
GOSPODARKA Ogłoszenia 2020 rok 2439
GOSPODARKA Ogłoszenia 2021 rok 1131
GOSPODARKA Ogłoszenia 2022 rok 1735
GOSPODARKA Ogłoszenia 2023 rok 1848
GOSPODARKA Ogłoszenia 2024 rok 141
GOSPODARKA Wnioski 1697
GOSPODARKA Wykaz mienia komunalnego 671
REJESTR DECYZJI BUDOWLANYCH Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym wydanych w roku 2021 630
MOJA SPRAWA Opłata skarbowa 4251
REJESTR DECYZJI BUDOWLANYCH Rejestr decyzji o warunkach zabudowy wydanych w roku 2021 640
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 4328
MOJA SPRAWA Ochrona Środowiska 5386
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 4364
MOJA SPRAWA Drogownictwo 886
REJESTR DECYZJI BUDOWLANYCH Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym wydanych w roku 2022r. 233
REJESTR DECYZJI BUDOWLANYCH Rejestr decyzji o warunkach zabudowy wydanych w roku 2022 264
REJESTR DECYZJI BUDOWLANYCH Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym wydanych w roku 2023r. 40
MOJA SPRAWA Dodatki mieszkaniowe 3913
MOJA SPRAWA Gospodarka nieruchomościami 4418
REJESTR DECYZJI BUDOWLANYCH Rejestr decyzji o warunkach zabudowy wydanych w roku 2023 48
MOJA SPRAWA Podatki 6761
MOJA SPRAWA Planowanie przestrzenne 1568
MOJA SPRAWA Informacja publiczna 4363
MOJA SPRAWA Sprawy Stanu Cywilnego 4047
MOJA SPRAWA Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 1637
MOJA SPRAWA Dofinansowanie na usuwanie azbestu 1186
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z 30 czerwca 2020r. o 1411
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Prezentacja na szkolenie członków OKW 2382
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 1472
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 12 czerwca 2020r. o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków OKW 1463
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 czerwca 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania 1412
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 1359
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Informacja Wójta Gminy o wykazie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych 1415
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Informacja o mozliwości skorzystania prze wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania 1527
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 1477
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 1509
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 14 kwietnia 2020r. 1475
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Obwieszczenie Wójta Gminy o numerach oraz granicach obwodów głosowania 1455
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1456
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o sesjach Rady Gminy Jodłowa - kadencja 2018-2023 4241
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej Rady Gminy Jodłowa 2802
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Społecznej, Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Jodłowa 2941
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jodłowa 2753
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rzemiosla Rady Gminy Jodłowa 2675
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji ds.Samorządowych, Ładu , Porządku Publicznego i P/Poż. Rady Gminy Jodłowa 2748
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 2624
ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI POSTĘPOWANIE SKARGOWE 684
ARCHIWUM Regulamin 1269
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Klauzule informacyjne 1487
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych z zapisu monitoringu 1093