Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego

Drukuj
Grupa: Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego
Nr pozycji 7
Nazwa pozycji: Powiadomienie o wyborze oferty na wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w Jodłowej na terenie działek o nr ew. 1877, 1957/1, 1554, 1963/5, 1963/6.
Data publikacji: 2003-09-18
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Osoba Nieznana 

Tekst archiwalny z dnia: 2003-09-18

G.341-11/03

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na

Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w Jodłowej na terenie działek o nr ew.:1877,1957/1,1554,1963/5,1963/6

 

Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie:

przetargu nieograniczonego

Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez:

Zakład Budowlano-Montażowy

inż. Edward Zborowski

39-200 Dębica

ul. Witosa 5/34

z ceną ofertową: 34.919,43zł. brutto

/słownie : trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dziewiętnaście złotych 43/100/

Wójt Gminy Jodłowa

mgr Władysław Kita

Osoby odpowiedzialne

mgr Elżbieta Stanula

Stanowisko: Informacje wprowadziła

Tel: 14 630 20 09

14 683 30 53 wew. 109