Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacja o sprzedaży końcowej paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego

Drukuj
Grupa: Informacja o sprzedaży końcowej paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego
Nr pozycji 3
Nazwa pozycji: 2006 ROK
Data publikacji: 2006-04-26
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za tresć: mgr Elżbieta Stanula

Kontrole Zewnętrzne Urzędu Gminy Jodłowa 2006 rok.

 1. W dniach 03.01.2006 do 23.03.2006r Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie przeprowadziła kontrolę, którą objęto powiązania budżetu gminy Jodłowa z budżetem państwa w 2005 r. Protokół kontroli i wystąpienia pokontrolne.
 2. W dniu 29 maja 2006 r. dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie przeprowadził kontrolę, której tematem objęto celowość i efektywność wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu R.P. w dniu 25.09.2005r. oraz wyborów Prezydenta R.P. przeprowadzonych w dniu 9.09.2005 r. (I tura) i 23.10.2005 r. (II tura). Sprawozdanie.
 3. W dniu 20 wrzesień 2006 r. Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy przeprowadził kontrolę, której tematem objęto:
  • umowę z dn. 24.03.2006 r. oraz aneks nr 1 do umowy o odbywanie stażu przez bezrobotnych;
  • umowę z dn. 15.05.2006 r. oraz aneks nr 1 do umowy o odbywanie stażu przez bezrobotnych;
  • umowę z dn. 15.05.2006 r. o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych;
  • umowę z dn. 03.04.2006 r. o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych;
  • umowę z dn. 25.08.2006 r. „Powódź” o zorganizowanie zatrudnienia bezrobotnych w ramach robót publicznych. Protokoły
 4. W dniu 20 wrzesień 2006 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy przeprowadził kontrolę, której tematem objęto urządzenia wodociągowe o produkcji wody ≤ 100m3/d. Protokół kontroli.

Protokoły oraz zalecenia pokontrolne znajdują się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Jodłowa.