Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego

Drukuj
Grupa: Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego
Nr pozycji 43
Nazwa pozycji: Rejestr osób objętych rejestracją
Data publikacji: 2012-03-14
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za tresć: mgr Beata Orlop
Miejsce prowadzenia :
Urząd Gminy Jodłowa, stanowisko ds. wojskowych i OC, pok. nr 4
 tel. 14 630 20 05 lub 14 6833053 wew. 105

Sposób i zasady udostępniania danych:
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej  (Dz. U. z 2015r., poz. 991)

Osoba prowadząca:
Beata Orlop
tel. (14) 6833053 wew. 105