Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego

Drukuj
Grupa: Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego
Nr pozycji 30
Nazwa pozycji: Zawiadomienie o wyborze oferty
Data publikacji: 2004-08-18
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Osoba Nieznana 

Treść archiwalna z dnia: 2004.08.18

G. 341-5/04

Jodłowa, 2004-08-17

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

GMINA JODŁOWA informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia

I. Żwirowanie dróg na terenie gminy Jodłowa / wykaz dróg stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia / poprzez rozścielenie żwiru /pospółki/ na odcinkach dróg w miejscach wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego. Grubość rozścielonego żwiru winna być w miarę równomierna i wynosić ok.10cm. Wbudowanie żwiru nie obejmuje wałowania.

II. Wbudowanie otoczaków na drogi na terenie gminy Jodłowa /wykaz dróg stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia/ poprzez rozścielenie otoczaków na odcinkach dróg w miejscach wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego. Grubość rozścielonych otoczaków winna być w miarę równomierna i wynosić ok.15cm. Wbudowanie otoczaków nie obejmuje wałowania. wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

USŁUGI TRANSPORTOWE
Marek Daniel
39-223 Strzegocice,
Strzegocice157
Cena ofertowa: Za 1m3 pospółki dla sołectw:

  • Jodłowa Dolna -24,80zł. / słownie: dwadzieścia cztery złote 80/100 / 
  • Jodłowa Górna - 25,90zł. / słownie: dwadzieścia pięć złotych 90/100 /
  • Jodłowa Wisowa - 25,95zł. / słownie: dwadzieścia pięć złotych 95/100 /
  • Zagórze - 22,50zł. / słownie: dwadzieścia dwa złote 50/100 /
  • Dzwonowa - 22,90zł. / słownie: dwadzieścia dwa złote 90/100 /
  • Dębowa - 26,00zł. / słownie: dwadzieścia sześć złotych 00/100 /

Za 1 m3 otoczaków dla sołectw:

  • Jodłowa Górna - 33,00zł. / słownie: trzydzieści trzy złote 00/100/

Usługi Józef Klucznik
39-225 Jodłowa 300a
na żwirowanie dróg pospółką i wbudowanie otoczaków dla sołectwa Dęborzyn:

Cena ofertowa: Za 1m3 pospółki-22,60zł. / słownie: dwadzieścia dwa złote 60/100/
za 1 m3 otoczaków: -29,50zł. /słownie: dwadzieścia dziewięć złotych 50/100 /

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z 29 stycznia 2004roku Prawo zamówień publicznych dział VI" Środki ochrony prawnej" (imię i nazwisko) podpis przedstawiciela zamawiającego

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita