Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego

Grupa: Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego
Nr pozycji: 20
Nazwa pozycji: Księgi stanu cywilnego
Data publikacji: 2003-07-15

Miejsce prowadzenia:

Urząd Gminy Jodłowa,

Urząd Stanu Cywilnego,

pokój nr 6  tel. 14 630 20 08 lub 14 6833053 wew. 108

Sposób i zasady udostępniania danych:

zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2014r r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U.poz.1741 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r. poz.2135 z późn. zm.) Dane statystyczne są jawneOsoba odpowiedzialna za treść: mgr Teresa Urban
Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2003-07-15

Osoby odpowiedzialne

mgr Teresa Urban

Stanowisko: Osoba prowadząca

Tel: 14 630 20 11

14 683 30 53 wew. 111