Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Nazwa pozycji Data
Zarządzenie Nr 1/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 04 stycznia 2016r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości z przeznaczeniem pod gminne targowisko 2016-05-12
Zarządzenie Nr 2/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 07 stycznia 2016r. dotyczące wyboru projektu z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Jodłowa i ustalenia wysokości dotacji 2016-05-12
Zarządzenie Nr 3/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 07 stycznia 2016 r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Urzędu Gminy Jodłowa 2016-05-12
Zarządzenie Nr 4/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2015 rok 2016-05-12
Zarządzenie Nr 5/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości 2016-05-13
Zarządzenie Nr 6/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2016-05-13
/Zarządzenie Nr 7/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 01 lutego 2016 r. w sprawie rozwiązania umowy najmu lokalu mieszkalnego 2016-05-13
Zarządzenie Nr 8/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 01 lutego 2016r. w sprawie rozwiązania umowy najmu lokalu użytkowego 2016-05-13
Zarządzenie Nr 9/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 01 lutego 2016r. w sprawie oddania w użyczenie lokalu użytkowego, stanowiącego mienie komunalne 2016-05-13
Zarządzenie Nr 10/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności drogowej 2016-05-13
Zarządzenie Nr 11/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 11.02.2016 w sprawie przedłożenia raportu z wykonania Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jodłowa w 2015 r. 2016-05-13
Zarządzenie Nr 12/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2016-05-13
Zarządzenie Nr 13/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Jodłowa 2016-05-13
Zarządzenie Nr 14/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Jodłowa 2016-05-13
Zarządzenie Nr 15/16 Wójta Gminy jodłowa z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2016-05-13
Zarządzenie Nr 16/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Jodłowa 2016-03-10
Zarządzenie Nr 17/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie ustalenia stawek czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym 2016-05-13
Zarządzenie Nr 18/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych i czynszów dzierżawnych 2016-05-13
Zarządzenie Nr 19/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2016-05-13
Zarządzenie Nr 20/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 23 luty 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2015 rok 2016-05-13
Zarządzenie Nr 21/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2016-05-13
Zarządzenie Nr 22/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej 2016-05-13
Zarządzenie Nr 23/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 4 marca 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zastępcy dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Jodłowej 2016-05-13
Zarządzenie Nr 24/16 WÓJTA GMINY JODŁOWA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 11 marca 2016r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Jodłowa w 2016 roku. 2016-05-13
Zarządzenie Nr 25/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie oddania w użyczenie lokalu użytkowego , stanowiącego mienie komunalne 2016-05-13
Zarządzenie Nr 26/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 marzec 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2016 rok 2016-05-13
Zarządzenie Nr 27/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Jodłowa za 2015 r 2016-05-13
Zarządzenie Nr 28/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej 2016-05-13
Zarządzenie Nr 29/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 07 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2016-05-13
Zarządzenie Nr 30/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 7 kwietnia 2016 rok w sprawie umorzenia należności z tytułu odsetek od niezapłaconych w terminie faktur 2016-05-13
Zarządzenie Nr 31/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 07 kwietnia 2016r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Urzędu Gminy Jodłowa 2016-05-16
Zarządzenie Nr 32/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2016-05-16
Zarządzenie Nr 33/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne gminy Jodłowa 2016-05-16
Zarządzenie Nr 34/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy 2016-05-16
Zarządzenie Nr 35/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14.04.2016 r. w sprawie ustalenia planu finansowo - rzeczowego sołectwa Jodłowa Dolna na 2016 rok 2016-05-16
Zarządzenie Nr 36/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14.04.2016r. w sprawie ustalenia planu finansowo - rzeczowego sołectwa Jodłowa Górna na 2016r. 2016-05-16
Zarządzenie Nr 37/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14.04.2016 r. w sprawie ustalenia planu finansowo - rzeczowego sołectwa Jodłowa Wisowa na 2016 rok 2016-05-16
Zarządzenie Nr 38/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznje w Jodłowej 2016-05-16
Zarządzenie Nr 39/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznje w Jodłowej 2016-05-16
Zarządzenie Nr 40/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2016-05-16
Zarządzenie Nr 41/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej 2016-05-16
Zarządzenie Nr 42/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22.04.2016r. w sprawie ustalenia planu finansowo - rzeczowego sołectwa Zagórze na 2016 rok 2016-05-16
Zarządzenie Nr 43/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22.04.2016r. w sprawie ustalenia planu finansowo - rzeczowego sołectwo Dębowa na 2016 rok 2016-05-16
Zarządzenie Nr 44/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22.04.2016r. w sprawie ustalenia planu finansowo - rzeczowego sołectwa Dęborzyn na 2016 rok 2016-05-16
Zarządzenie Nr 45/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2016 rok 2016-05-20
Zarządzenie Nr 46/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu 2016-05-20
Zarządzenie Nr 47/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 11 maja 2016r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku nr 69 w Jodłowej stanowiącym mienie komunalne 2016-05-20
Zarządzenie Nr 48/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 13 maja 2016r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2016-05-20
Zarządzenie Nr 49/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za 2015 rok 2016-05-20
Zarządzenie Nr 50/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 maja 2016r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały pod obrady Rady Gminy 2016-06-23
Zarządzenie Nr 51/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Jodłowa 2016-06-23
Zarządzenie Nr 52/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2016r. 2016-06-23
Zarządzenie Nr 53/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30.05.2016r. w sprawie zmiany planu finansowo - rzeczowego sołectwa Dęborzyn na 2016 rok 2016-06-23
Zarządzenie Nr 54/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 01.06.2016r. w sprawie zmiany planu finansowo-rzeczowego sołectwa Dębowa na 2016r. 2016-06-23
Zarządzenie Nr 55/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 01 czerwca 2016r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne gminy Jodłowa 2016-06-23
Zarządzenie Nr 56/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2017 rok 2016-06-23
Zarządzenie Nr 57/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 07.06.2016 r. w sprawie ustalenia planu finansowo - rzeczowego sołectwa Dzwonowa na 2016 rok 2016-06-23
Zarządzenie Nr 58/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 08.06.2016 r. w sprawie zmiany planu finansowo - rzeczowego sołectwa Jodłowa Górna na 2016 rok 2016-06-23
Zarządzenie Nr 59/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2016-06-23
Zarządzenie Nr 60/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 09 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2016r. w zakresie wspierania upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej 2016-06-23
Zarządzenie Nr 61/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 2016-06-23
Zarządzenie Nr 62/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2016-06-23
Zarządzenie Nr 63/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Jodłowej 2016-06-23
Zarządzenie Nr 64/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Gminne Centrum Kultrury i Czytelnictwa w Jodłowej za 2015 rok 2016-06-23
Zarządzenie Nr 65/16 Wójt Gminy Jodłowa z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Jodłowa 2016-08-02
Zarządzenie Nr 66/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2016-08-02
Zarządzenie Nr 67/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2016-08-02
Zarządzenie Nr 68/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2016-08-05
Zarządzenie Nr 69/16 Wójta Gminy Jodłowa Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2016r. 2016-08-05
Zarządzenie Nr 70/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie rozwiązania umowy najmu lokalu użytkowego 2016-08-05
Zarządzenie Nr 71/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 05.07. r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2016r. w następujących zakresach: wspieranie upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyka i krajoznawstwo, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej 2016-08-05
Zarządzenie Nr 72/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 05 lipca 2016r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne gminy Jodłowa 2016-08-05
Zarządzenie Nr 73/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 05 lipca 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2016-08-05
Zarządzenie Nr 74/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Jodłowa w 2016r. 2016-08-05
Zarządzenie Nr 75/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2016 rok 2016-08-05
Zarządzenie Nr 76/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy Jodłowa za I półrocze 2016 roku 2016-08-05
Zarządzenie Nr 77/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie oddania w użyczenie lokalu użytkowego, stanowiącego mienie komunalne 2016-08-05
Zarządzenie Nr 78/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Zajezdni PKS w Jodłowej 2016-08-05
Zarządzenie Nr 79/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jodłowej 2016-08-05
Zarządzenie Nr 80/2016 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora 2016-10-14
Zarządzenie Nr 81/2016 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jodłowej oraz wyznaczenie terminu konkursu 2016-10-17
Zarządzenie Nr 82/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 lipca 2016r. uchylające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorwi Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Jodłowej 2016-10-17
Zarządzenie Nr 83/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 1 sierpnia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Jodłowej 2016-10-17
Zarządzenie Nr 84/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 01 sierpnia 2016r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Jodłowa 2016-10-17
Zarządzenie Nr 85/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne gminy Jodłowa 2016-10-17
Zarządzenie Nr 86/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne gminy Jodłowa 2016-10-17
Zarządzenie Nr 87/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2016r. 2016-10-17
Zarządzenie Nr 88/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2016-10-17
Zarządzenie Nr 89/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości z przeznaczeniem pod gminne targowisko 2016-10-17
Zarządzenie Nr 90/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne 2016-10-17
Zarządzenie Nr 91/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Jodłowej 2016-10-17
Zarządzenie Nr 92/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Jodłowej 2016-10-17
Zarządzenie Nr 93/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jodłowej 2016-10-17
Zarządzenie Nr 94/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jodłowej 2016-10-18
Zarządzenie Nr 95/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego w 2016 r. w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach integracji społecznej poprzez oraganizację warsztatów 2016-10-18
Zarządzenie Nr 96/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały pod obrady Rady Gminy 2016-10-18
Zarządzenie Nr 97/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu 2016-10-18
Zarządzenie Nr 98/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie umorzenia należności z tytułu czynszu i odsetek od niezapłaconych w terminie faktur 2016-10-18
Zarządzenie Nr 99/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 06 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na wejście w teren 2016-10-18
Zarządzenie Nr 100/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 13 września 2016 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2016-10-19
Zarządzenie Nr 101/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 16 września 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu 2016-10-19
Zarządzenie Nr 102/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 16 września 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu 2016-10-19
Zarządzenie Nr 103/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 16 września 2016 r. zmieniające zarządzenie Nr 87/16 z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2016 rok 2016-10-19
Zarządzenie Nr 104/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22.09.2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2016r. w następującym zakresie: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach integracji społecznej poprzez organizację warsztatów 2016-10-19
Zarządzenie Nr 105/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22 września 2016 r. w sprawie rozwiązania umowy najmu lokalu użytkowego 2016-10-19
Zarządzenie Nr 106/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 września 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2016 rok 2016-10-19
Zarządzenie Nr 107/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 września 2016r. w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Jodłowa w 2016 roku 2016-10-19
Zarządzenie Nr 108/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 10 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu 2016-10-19
Zarządzenie Nr 109/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 11 października 2016r. w sprawie ustalenia warunków ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego Urzędu Gminy Jodłowa 2016-10-21
Zarządzenie Nr 110/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 października 2016r. w sprawie zwiększenia składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2016-11-18
Zarządzenie Nr 111/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 października 2016r. w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne 2016-11-18
Zarządzenie Nr 112/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 października 2016r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2016-11-18
Zarządzenie Nr 113/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2016 rok 2016-11-18
Zarządzenie Nr 114/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 października 2016 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2016-11-18
Zarządzenie Nr 115/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 04 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 2016-11-18
Zarządzenie Nr 116/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2016-11-18
Zarządzenie Nr 117/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2016-11-18
Zarządzenie Nr 118/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Jodłowa na 2017 rok 2016-11-18
Zarządzenie Nr 119/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jodłowa 2016-11-18
Zarządzenie Nr 120/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2016-11-18
Zarządzenie Nr 121/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego 2016-11-29
Zarządzenie Nr 122/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 2016-11-29
Zarządzenie Nr 123/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania wartości rynkowej zwierząt oraz zniszczonych z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego 2016-12-16
Zarządzenie Nr 124/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 listopad 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2016 rok 2016-12-16
Zarządzenie Nr 125/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wejście w teren 2016-12-16
Zarządzenie Nr 126/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 01 grudnia 2016r. w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne 2016-12-16
Zarządzenie Nr 127/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 05 grudnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2016 rok 2016-12-16
Zarządzenie Nr 128/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12.12.2016r. w sprawie zmiany planu finansowo - rzeczowego sołectwa Jodłowa Dolna na 2016 rok 2016-12-16
Zarządzenie Nr 129/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru projektów służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Jodłowa 2016-12-16
Zarządzenie Nr 130/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2016-12-16
Zarządzenie Nr 131/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie oddania w użyczenie lokalu mieszkalnego, stanowiącego mienie komunalne 2016-12-16
Zarządzenie Nr 132/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15.12.2016r. w sprawie zmiany planu finansowo - rzeczowego sołectwa Jodłowa Górna na 2016 rok. 2016-12-21
Zarządzenie Nr 133/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały pod obrady Rady Gminy 2017-02-09
Zarządzenie Nr 134/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług Gminy Jodłowa oraz jej jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego 2017-02-09
Zarządzenie Nr 135/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22 grudnia 2016r. uchylające zarządzenie w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Jodłowa i jej jednostkach budżetowych 2017-02-09
Zarządzenie Nr 136/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie oddania w użyczenie działki mienia komunalnego oraz lokalu użytkowego, stanowiącego mienie komunalne 2017-02-09
Zarządzenie Nr 137/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2016 rok 2017-02-09
Zarządzenie Nr 138/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej 2017-02-09
Zarządzenie Nr 139/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie regulaminu sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu do szkół i odwozu ze szkół na terenie gminy Jodłowa 2017-02-09
Zarządzenie Nr 140/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2016 rok 2017-02-09
Zarządzenie Nr 141/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Jodłowej 2017-02-09
Zarządzenie Nr 142/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu gminy Jodłowa 2017-02-09
Zarządzenie Nr 143/16 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów podziału wydatków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 2017-02-09


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2016-03-10