Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego

Drukuj
Grupa: Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego
Nr pozycji 1
Nazwa pozycji: Powiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na zmianę konstrukcji dachu ze stropodachu na czterospadowy na budynku Banku Spółdzielczego i Urzędu Gminy Jodłowa
Data publikacji: 2003-09-04
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Osoba Nieznana 

Treść archiwalna z dnia: 2003-09-04

Gmina Jodłowa

39 - 225 Jodłowa

(014) 6833053

informuje że, w trybie:

przetargu nieograniczonego na:

Zmianę konstrukcji dachu ze stropodachu na czterospadowy na budynku Banku Spółdzielczego i Urzędu Gminy Jodłowa.

Zamawiający wybrał do realizacji ww. zamówienia ofertę firmy:

Zakład Budowlano – Montażowy Edward Zborowski

ul. Witosa 5/34

39-200 Dębica

woj. podkarpackie

Cena wybranej oferty: 104 979,51 zł

/słownie: sto cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 51/100 /

w tym VAT: 18 930,73 zł

/słownie: osiemnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych 73/100/

Z poważaniem

Wójt Gminy Jodłowa

mgr Władysław Kita