Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Drukuj
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji 19
Nazwa pozycji: Rejestr skarg i wniosków
Data publikacji: 2005-06-27
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za tresć: mgr Małgorzata Mikrut

Miejsce prowadzenia: Urząd Gminy Jodłowa, Sekretarz Gminy pokój nr pokój nr 10 tel. 14 630 20 15 lub 14 683 30 53 wew.115

Sposób i zasady udostępniania danych: zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz.23) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późn.zm.)
Dane statystyczne są jawne.

Osoby odpowiedzialne

mgr Małgorzata Mikrut

Stanowisko: Sekretarz Gminy

Tel: 14 630 20 15

14 683 30 53 w. 115

Osoba prowadząca rejestr