Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego

Grupa: Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego
Nr pozycji: 11
Nazwa pozycji: Rejestr zaświadczeń o stanie majątkowym
Data publikacji: 2003-07-15

Miejsce prowadzenia:

Urząd Gminy Jodłowa,

stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat,

pokój nr 16 tel.14 630 20 22 lub 14 6833053 wew. 122

Sposób i zasady udostępniania danych:

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U.  z 2015 r.,poz.613 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) Dane statystyczne są jawne.Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2003-07-15