Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego

Grupa: Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego
Nr pozycji: 9
Nazwa pozycji: Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę (prowadzony do 31.12.2003r.)
Data publikacji: 2003-07-15

Rejestr był prowadzony do 31 grudnia 2003 r. obecnie przechowywany jest w archiwum

Urząd Gminy Jodłowa,

stanowisko ds. gospodarki przestrzennej,

pokój nr 7 tel. (0 -14) 6833053 wew. 107

Sposób i zasady udostępniania danych:

zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Dane statystyczne są jawne.Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2003-07-15