Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Nazwa pozycji Data
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu Edukacyjna szansa dla najmłodszych w Gminie Jodłowa 2012-01-24
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych w ramach realizacji zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego w pięciu szkołach podstawowych na terenie Gminy Jodłowa w ramach projektu Edukacyjna szansa dla najmłodszych w gminie i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2012-01-24
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Jodłowej. 2012-01-19
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 29.12.2011r. na zadanie pn "Dostawa (zakup i tankowanie) oleju napędowego i benzyny bezołowiowej do zbiorników pojazdów" 2012-01-16
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony zadanie pn.Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Jodłowej 2012-01-11
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 300.000 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi nr 106504 R w miejscowości Jodłowa 2012-01-03
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Jodłowa z wykorzystaniem komunikacji publicznej 2012-01-03
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetarg nieograniczony na zadanie pn. Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu Edukacyjna szansa dla najmłodszych w Gminie Jodłowa PKOL 09.01.02-18-212 11 w roku szkolnym 2011/2012 w 5 szkołach podstawowych w Gminie Jodłowa, dla której organem prowadzącym jest Gmina Jodłowa 2012-01-03
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 600.000 zł na zadania: 1)Modernizacja budynków: Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jodłowej, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jodłowej, Szkoły Podstawowej w Dębowej (w tym: termomodernizacja); 2)Budowa wiejskiego boiska sportowego z infrastrukturą i garażem w Jodłowej Górnej. 2012-01-03
Ogłoszenie udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 1.368.000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Dębickiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1310 R - Bielowy - Jodłowa wraz z przebudową mostu w m.Dęborzyn 2012-01-03
Ogłoszenie o zamówieniu -"Dostawa (zakup i tankowanie) oleju napędowego i benzyny bezołowiowej do zbiorników pojazdów" 2011-12-29
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 14.12.2011r. na zadanie pn "Dostawa (zakup i tankowanie) oleju napędowego i benzyny bezołowiowej do zbiorników pojazdów" 2011-12-29
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 300.000 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi nr 106504 R w miejscowości Jodłowa 2011-12-23
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn.Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 600.000 zł na zadania: 1)Modernizacja budynków: Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jodłowej, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jodłowej, Szkoły Podstawowej w Dębowej (w tym: termomodernizacja); 2)Budowa wiejskiego boiska sportowego z infrastrukturą i garażem w Jodłowej Górnej. 2011-12-22
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu „Edukacyjna szansa dla najmłodszych w Gminie Jodłowa” 2011-12-20
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu Edukacyjna szansa dla najmłodszych w Gminie Jodłoowa 2011-12-20
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 1.368.000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Dębickiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1310 R - Bielowy - Jodłowa wraz z przebudową mostu w m.Dęborzyn" 2011-12-19
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony pn. Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 300.000 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi nr 106504 R w miejscowości Jodłowa 2011-12-14
Ogłoszenie o zamówieniu -dostawy (zakup i tankowanie) oleju napędowego i benzyny bezołowiowej do zbiorników pojazdów 2011-12-14
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 600.000 zł na zadania: 1)Modernizacja budynków: Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jodłowej, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jodłowej, Szkoły Podstawowej w Dębowej (w tym: termomodernizacja); 2)Budowa wiejskiego boiska sportowego z infrastrukturą i garażem w Jodłowej Górnej 2011-12-05
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa obiektu szatni przy boisku sportowym wraz z infrastrukturą na działce nr ewid. 1569 w Jodłowej - etap I 2011-12-05
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Jodłowej. 2011-12-02
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 1.368.000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Dębickiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1310 R - Bielowy - Jodłowa wraz z przebudową mostu w m.Dęborzyn 2011-11-29
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa obiektu szatni przy boisku sportowym wraz z infrastrukturą na działce nr ewid. 1569 w Jodłowej – etap I 2011-11-28
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Zespołu Szkół nr 1 w Jodłowej z przeznaczeniem na kuchnię wraz z zapleczem kuchennym 2011-11-22
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn.Dowóz uczniów do szkól na terenie gminy Jodłowa z wykorzystaniem komunikacji publicznej 2011-11-18
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi gminnej Na Sybir o nr ewid. dz. 872/1 w miejscowości Dębowa. 2011-11-18
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont dróg gminnych: droga Jasica - Czerwiec o nr ewid. dz. 3633, 3522 w miejscowości Jodłowa 2011-11-18
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa obiektu szatni przy boisku sportowym wraz z infrastrukturą na działce nr ewid. 1569 w Jodłowej – etap I 2011-11-10
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Zespołu Szkół nr 1 w Jodłowej z przeznaczeniem na kuchnię wraz z zapleczem kuchennym 2011-11-08
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Remont drogi gminnej Na Sybir o nr ewid. dz. 872/1 w miejscowości Dębowa.” 2011-10-31
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont dróg gminnych: droga Jasica - Czerwiec o nr ewid. dz. 3633, 3522 w miejscowości Jodłowa 2011-10-28
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Zespołu Szkół nr 1 w Jodłowej z przeznaczeniem na kuchnię wraz z zapleczem kuchennym 2011-10-17
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn.Remont mostów w m. Jodłowa, w ciągu drogi „do Szewczyk” o nr ewid. dz. 4346/1, 4541 w km 0+500 oraz w ciągu drogi „za magazynami” o nr ewid. gruntu 5918, w km 0+000 2011-10-14
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi gminnej w miejscowości Jodłowa droga do Chudego o nr ewid. dz. 4346/1 2011-10-14
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa ogrodzenia wokół boiska piłkarskiego oraz instalowanie urządzeń na obiekcie – boisku piłkarskim na terenie działki nr ew. 1569 w Jodłowej. 2011-10-14
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi gminnej w miejscowości Jodłowa droga Pańskie Łąki o nr ewid. dz. 1525/2 2011-10-13
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi gminnej w miejscowości Jodłowa droga Maślakowice na Dzwonową o nr ewid. dz. 1979 2011-10-13
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi gminnej Na Sybir o nr ewid. dz. 872/1 w miejscowości Dębowa 2011-10-12
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont dróg gminnych: droga Jasica - Czerwiec o nr ewid. dz. 3633, 3522 w miejscowości Jodłowa 2011-10-12
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn.Remont mostów w m. Jodłowa, w ciągu drogi „do Szewczyk” o nr ewid. dz. 4346/1, 4541 w km 0+500 oraz w ciągu drogi „za magazynami” o nr ewid. gruntu 5918, w km 0+000 2011-10-12
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi gminnej w miejscowości Jodłowa droga do Chudego o nr ewid. dz. 4346/1 2011-10-07
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont dróg gminnych w miejscowości Dębowa: droga do Podrazy o nr ewid. dz. 878 i 876, droga do Raka o nr ewid. dz. 74/13 oraz w miejscowości Jodłowa – droga Jantas Ryszard o nr ewid. dz. 2017/1, 2233/2, 2244/1 2011-10-04
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi gminnej w miejscowości Jodłowa droga Pańskie Łąki o nr ewid. dz. 1525/2. 2011-10-03
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zadanie pn.Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 1.368.000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Dębickiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1310 R - Bielowy - Jodłowa wraz z przebudową mostu w m.Dęborzyn" 2011-09-30
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi gminnej w miejscowości Jodłowa droga Maślakowice na Dzwonową o nr ewid. dz. 1979 2011-09-29
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa ogrodzenia wokół boiska piłkarskiego oraz instalowanie urządzeń na obiekcie – boisku piłkarskim na terenie działki nr ew. 1569 w Jodłowej. 2011-09-22
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont dróg gminnych w miejscowości Dębowa: droga do Podrazy o nr ewid. dz. 878 i 876, droga do Raka o nr ewid. dz. 74/13 oraz w miejscowości Jodłowa – droga Jantas Ryszard o nr ewid. dz. 2017/1, 2233/2, 2244/1 2011-09-22
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 1.368.000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Dębickiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1310 R - Bielowy - Jodłowa wraz z przebudową mostu w m.Dęborzyn" 2011-09-20
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn.Remont mostów w m. Jodłowa, w ciągu drogi „do Szewczyk” o nr ewid. dz. 4346/1, 4541 w km 0+500 oraz w ciągu drogi „za magazynami” o nr ewid. gruntu 5918, w km 0+000 2011-09-19
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont dróg gminnych w miejscowości Jodłowa: droga „Wisowa wschód – zachód” o nr ewid. dz. 4410/1, 4410/2, 4410/3, 4850/2 oraz drogi „Pod Buczynę” o nr ewid. dz. 2919/1, 2919/2, 2918/2, 2841, 2905, 2863, 2924/2 2011-09-13
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi gminnej w miejscowości Jodłowa droga do Chudego o nr ewid. dz. 4346/1 2011-09-13
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi gminnej w miejscowości Jodłowa droga Pańskie Łąki o nr ewid. dz. 1525/2 2011-09-13
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Udzielenie kredytu krótkoterminowego złotowego w kwocie 700.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu jednostki samorządu terytorialnego 2011-08-30
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa ogrodzenia wokół boiska piłkarskiego oraz instalowanie urządzeń na obiekcie – boisku piłkarskim na terenie działki nr ew. 1569 w Jodłowej. 2011-08-29
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa ogrodzenia wokół boiska piłkarskiego oraz instalowanie urządzeń na obiekcie – boisku piłkarskim na terenie działki nr ew. 1569 w Jodłowej. 2011-08-26
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Udzielenie kredytu krótkoterminowego złotowego w kwocie 700.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu jednostki samorządu terytorialnego 2011-08-19
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Remont dróg gminnych w miejscowości Jodłowa: droga „Wisowa wschód – zachód” o nr ewid. dz. 4410/1, 4410/2, 4410/3, 4850/2 oraz drogi „Pod Buczynę” o nr ewid. dz. 2919/1, 2919/2, 2918/2, 2841, 2905, 2863, 2924/2” 2011-08-19
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Remont drogi gminnej „do Chorążego” w miejscowości Jodłowa o nr ewid. dz. 1864/1,3897/1. 2011-08-18
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. „Remont drogi gminnej „do Chorążego” w miejscowości Jodłowa o nr ewid. dz. 1864/1,3897/1.” 2011-08-09
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. roboty dodatkowe konieczne do wykonania na realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn.„Przebudowa drogi gminnej nr 106504R na działce ewid. nr 1648 w miejscowości Jodłowa w km 0+000-2+804” 2011-08-08
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 760.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 2011-07-18
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Bieżąca konserwacja nawierzchni dróg z kruszywa na terenie Gminy Jodłowa 2011-07-12
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 760.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 2011-07-01
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Bieżąca konserwacja nawierzchni dróg z kruszywa na terenie Gminy Jodłowa 2011-06-30
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Udzielenie kredytu krótkoterminowego złotowego w kwocie 300.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu jednostki samorządu terytorialnego 2011-06-06
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Udzielenie kredytu krótkoterminowego złotowego w kwocie 300.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu jednostki samorządu terytorialnego 2011-05-30
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Docieplenie oraz remont budynku przedszkola w Jodłowej 2011-05-25
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Remont dróg gminnych w miejscowości Dębowa: droga do Podrazy o nr ewid. dz. 878 i 876, droga do Raka o nr ewid. dz. 74/13 oraz w miejscowości Jodłowa – droga Jantas Ryszard o nr ewid. dz. 2017/1, 2233/2, 2244/1.” 2011-05-24
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Oświetlenie chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Jodłowej etap II 2011-05-17
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Remont dróg gminnych w miejscowości Dębowa: droga do Podrazy o nr ewid. dz. 878 i 876, droga do Raka o nr ewid. dz. 74/13 oraz w miejscowości Jodłowa – droga Jantas Ryszard o nr ewid. dz. 2017/1, 2233/2, 2244/1.” 2011-05-16
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Docieplenie oraz remont budynku przedszkola w Jodłowej 2011-05-13
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Oświetlenie chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Jodłowej etap II 2011-05-09
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Wykonanie robót budowlanych obejmujących docieplenie ścian zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej w Dębowej wraz z robotami towarzyszącymi – etap II 2011-04-27
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony zadanie pn. Wykonanie robót budowlanych obejmujących docieplenie ścian zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jodłowej Górnej wraz z robotami towarzyszącymi – etap II 2011-04-19
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Wykonanie robót budowlanych obejmujących docieplenie ścian zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej w Dębowej wraz z robotami towarzyszącymi – etap II” 2011-04-14
Zawiadomienie o wyborze najorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Wykonanie robót budowlanych obejmujących docieplenie ścian zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jodłowej Górnej wraz z robotami towarzyszącymi – etap II 2011-04-07
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi gminnej nr 106510R położonej w miejscowości Jodłowa 2011-03-25
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn Remont drogi gminnej nr 106510R położonej w miejscowości Jodłowa 2011-03-08
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 106504R na działce ewid. nr 1648 w miejscowości Jodłowa w km 0+000-2+804 2011-03-07
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Wykonanie robót budowlanych obejmujących docieplenie ścian zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jodłowej Wisowej wraz z robotami towarzyszącymi – etap II 2011-03-03
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 106504R na działce ewid. nr 1648 w miejscowości Jodłowa w km 0+000-2+804 2011-02-22
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Wykonanie robót budowlanych obejmujących docieplenie ścian zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jodłowej Wisowej wraz z robotami towarzyszącymi – etap II 2011-02-22
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 106504R na działce ewid. nr 1648 w miejscowości Jodłowa w km 0+000-2+804 2011-01-21


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2011-01-18