Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca
Nazwa pozycji Data
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jodłowa 2016-01-07
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jodłowa 2015-12-23
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Pozyskanie i obsługa kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2015 roku oraz na spłątę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1296500 zł 2015-12-18
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jodłowa 2015-12-09
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Pozyskanie i obsługa kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2015 roku oraz na spłątę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1296500 zł 2015-12-04
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Pozyskanie i obsługa kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2015 roku oraz na spłątę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1296500 zł 2015-11-25
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Jodłowa z wykorzystaniem komunikacji publicznej 2015-11-18
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr ewid. gruntu 3233 i 3275 w Jodłowej 2015-10-07
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr ewid. gruntu 3233 i 3275 w Jodłowej 2015-09-30
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Roboty budowlane polegające na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian fundamentowych budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Jodłowej (nie wpisanego do rejestru zabytków ) o wysokości do 12 m 2015-09-18
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr ewid. gruntu 3233 i 3275 w Jodłowej 2015-09-10
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Roboty budowlane polegające na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian fundamentowych budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Jodłowej (nie wpisanego do rejestru zabytków ) o wysokości do 12 m 2015-09-07
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Roboty budowlane polegające na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian fundamentowych budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Jodłowej (nie wpisanego do rejestru zabytków ) o wysokości do 12 m 2015-08-14
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont pomieszczeń znajdujących się w budynku Urzędu Gminy w Jodłowej (budynek nie wpisany do rejestru zabytków) 2015-08-04
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadnie pn. Remont pomieszczeń znajdujących się w budynku Urzędu Gminy w Jodłowej (budynek nie wpisany do rejestru zabytków) 2015-07-20
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Jodłowej (nie wpisanego do rejestru zabytków) wraz z jego dociepleniem o wysokości do 12 m 2015-07-02
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej S. Janiga nr ewid. gruntu 417 w m. Jodłowa, w km 0+000-1+200 2015-06-25
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Jodłowej (nie wpisanego do rejestru zabytków) wraz z jego dociepleniem o wysokości do 12 m 2015-06-24
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej S. Janiga nr ewid. gruntu 417 w m. Jodłowa, w km 0+000-1+200 2015-06-11
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Jodłowej (nie wpisanego do rejestru zabytków) wraz z jego dociepleniem o wysokości do 12 m 2015-05-25
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej S. Janiga nr ewid. gruntu 417 w m. Jodłowa, w km 0+000-1+200 2015-05-19
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi gminnej Kamieniec nr ewid. gruntu 385/2, 387/1, 400/4, 400/7, 426/2, 868 w m. Dębowa, w km 0+000-1+095 2015-05-08
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi gminnej Kaczka - Kic nr ewid. gruntu 211/3, 6085 w m. Jodłowa, w km 0+000-0+425 2015-04-29
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi gminnej Kaczka - Kic nr ewid. gruntu 211/3, 6085 w m. Jodłowa, w km 0+000-0+425 2015-04-21
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi gminnej Kamieniec nr ewid. gruntu 385/2, 387/1, 400/4, 400/7, 426/2, 868 w m. Dębowa, w km 0+000-1+095 2015-04-21
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi gminnej Kaczka - Kic nr ewid. gruntu 211/3, 6085 w m. Jodłowa, w km 0+000-0+425 2015-03-24
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi gminnej Kamieniec nr ewid. gruntu 385/2, 387/1, 400/4, 400/7, 426/2, 868 w m. Dębowa, w km 0+000-1+095 2015-03-24
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na zadanie pn Dostawa mebli, sprzętu AGD, oraz sprzętu ICT do sześciu oddziałów przedszkolnych z terenu gminy Jodłowa w ramach projektu . Zmniejszenie nierówności edukacyjnych poprzez doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Jodłowa (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) 2015-02-17
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony na zadanie pn Dostawa mebli, sprzętu AGD, oraz sprzętu ICT do sześciu oddziałów przedszkolnych z terenu gminy Jodłowa w ramach projektu . Zmniejszenie nierówności edukacyjnych poprzez doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Jodłowa (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) 2015-02-09
Ogłoszenie o zamówieniu przetarg nieograniczony na zadanie pn Dostawa mebli, sprzętu AGD, oraz sprzętu ICT do sześciu oddziałów przedszkolnych z terenu gminy Jodłowa w ramach projektu . Zmniejszenie nierówności edukacyjnych poprzez doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Jodłowa (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) 2015-01-15
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Jodłowa z wykorzystaniem komunikacji publicznej w 2016 roku 2015-12-07


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2015-01-15