Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. Obsługi Rady Gminy należy w szczególności:

 1. zapewnienie obsługi administracyjnej i kancelaryjno-biurowej Rady Gminy i jej Komisji a w szczególności:
  a) współpraca z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy w przygotowywaniu projektów uchwał Rady Gminy oraz innych materiałów na posiedzenia Rady Gminy oraz jej Komisji,
  b) kompletowanie i przechowywanie uchwał Rady Gminy,
  c) przygotowywanie materiałów do projektów planu pracy Rady i jej Komisji,
  d) podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji Rady Gminy oraz posiedzeń jej stałych Komisji ,
  e) protokołowanie sesji Rady Gminy oraz posiedzeń jej Komisji,
  f) prowadzenie rejestru uchwał Rady Gminy , rejestru wniosków i interpelacji radnych,  rejestru wniosków i postulatów mieszkańców i innych podmiotów do Rady Gminy oraz innych z zakresu wykonywanych zadań, 
  g) przygotowywanie tematyki sesji Rady Gminy i posiedzeń jej stałych Komisji oraz kompletowanie materiałów będących przedmiotem obrad tych organów,
  h) przekazywanie uchwał ,wniosków i opinii z obrad Rady Gminy i jej Komisji odpowiednim organom, jednostkom , komórkom organizacyjnym i samodzielnym stanowiskom pracy do realizacji,
  i) opracowywanie sprawozdań, analiz i ocen z działalności własnej Rady Gminy i jej Komisji;
 2. obsługa techniczna sesji Rady Gminy oraz jej Komisji;
 3. prowadzenie w postaci elektronicznej zbioru aktów prawa miejscowego stanowionych przez gminę oraz udostępnianie ich do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego;
 4. prowadzenie spraw BHP w Urzędzie;
 5. obsługa sprawozdawczości statystycznej w ramach portalu sprawozdawczego;
 6. zamieszczanie danych na stronie internetowej gminy Jodłowa;
 7. prowadzenie spraw z zakresu wyboru ławników.

Osoby odpowiedzialne:
Inspektor
Lucyna Gajda
Tel: 14 630 20 16
14 683 30 53 w. 116
Informacje wprowadziła
mgr Elżbieta Stanula
Tel: 14 630 20 08
14 683 30 53 wew. 108


Osoba publikująca: Lucyna Gajda
Data publikacji: 2019-06-07
  Ilość odwiedzin: 1368750