Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacja o sprzedaży końcowej paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego

Drukuj
Grupa: Informacja o sprzedaży końcowej paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego
Nr pozycji 4
Nazwa pozycji: Kontrole zewnętrzne 2007 rok
Data publikacji: 2007-04-12
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za tresć: mgr Elżbieta Stanula

Kontrole Zewnętrzne Urzędu Gminy Jodłowa 2007 rok.

 1. W dniu 09.03.2007 Kurator Zawodowy dla Dorosłych z Sadu Rejonowego w Dębicy przeprowadził kontrolę wykonywania kary ograniczenia wolności w Urzędzie Gminy Jodłowa. 
 2. W dniu 29 czerwca 2007r. starszy archiwista Archiwum Państwowego w Krakowie Oddział w Tarnowie przeprowadził kontrolę archiwum zakładowego Urzędu Gminy Jodłowa oraz archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Jodłowej w zakresie stosowania przepisów kancelaryjno - archiwalnych, przechowywania dokumentacji, stanu zbioru, prawidłowości ich przechowywania oraz prowadzonej ewidencji w zakresie zgromadzonych dokumentów.

 3. W dniu 12 października 2007 r. pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przeprowadzili kontrolę w zakresie:
  - przygotowania i przeprowadzenia rejestracji przedpoborowych w 2007 r.
  - przygotowania i przeprowadzenia poboru w 2007 r.
  - orzekania o uznaniu żołnierza (poborowego) za posiadającego na wyłącznym  utrzymaniu członka rodziny i o konieczności sprawowania przez poborowego bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny - w 2007 r.

 4. W dniu 20.11.2007 r. pracownicy Działu Kontroli Podatkowej Urzędu Skarbowego w Dębicy przeprowadzili kontrolę w zakresie:
  - zasadności zwrotu w podatku VAT za miesiąc wrzesień 2007 r. VAT - PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, okres objęty kontrolą 01.09.2007-30.09.2007

Sprawozdanie z kontroli, protokoły kontroli  oraz zalecenia pokontrolne znajdują się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Jodłowa.