Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacja o sprzedaży końcowej paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego

Drukuj
Grupa: Informacja o sprzedaży końcowej paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego
Nazwa pozycji: Kontrole zewnętrzne 2023 rok
Data publikacji: 2023-11-02
Osoba, która stworzyła pozycję:  Lucyna Gajda
Osoba odpowiedzialna za tresć: mgr Małgorzata Mikrut
  1. W miesiącu lutym 2023 r. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Rzeszowie przeprowadziło kontrolę prawidłowości i celowości wydatkowania przez Gminę Jodłowa środków z dotacji celowej przekazanej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jodłowa zarządzonych na dzień 6 listopada 2022 r.

Wystąpienie pokontrolne znajduje się u Sekretarza Gminy, pok. nr 10.

  1. W dniu 20 września 2023 r. Wojewoda Podkarpacki przeprowadził w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jodłowej kontrolę problemową w zakresie zadań realizowanych w oparciu o ustawę z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1378) i ustawę z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1988) w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Wystąpienie pokontrolne znajduje się u Sekretarza Gminy, pok. nr 10.