Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Drukuj
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji 15
Nazwa pozycji: Wykaz przedpoborowych (prowadzony do 30.11.2009r.)
Data publikacji: 2005-12-16
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za tresć: mgr Beata Orlop

Miejsce prowadzenia:rejestr prowadzony do 30.11 2009r. Obecnie znajduje się  na stanowisku ds. wojskowych i OC

Urząd Gminy Jodłowa,
stanowisko ds. wojskowych i OC,
pokój nr 4 tel. 14 630 20 05

Sposób i zasady udostępniania danych:

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z dnia 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Osoby odpowiedzialne

mgr Beata Orlop

Stanowisko: Osoba prowadząca zbiór

Tel: 14 630 20 05

14 683 30 53 wew. 105