Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego

Drukuj
Grupa: Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego
Nr pozycji 11
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o wyborze oferty na opracowanie kompletnej dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowę budynku niepodpiwniczon. z poddaszem użytkowym na działce nr ew. 1578 położ. w Jodłowej z przeznacz. na usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
Data publikacji: 2003-11-13
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Osoba Nieznana 

Tekst archiwalny z dnia: 2003-11-13

G.341-15/03

Urząd Gminy Jodłowa
39 - 225 Jodłowa
powiat dębicki, woj. podkarpackie
tel. (014) 6833053

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na Opracowanie kompletnej dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowę budynku niepodpiwniczonego z poddaszem użytkowym na działce nr ew. 1578 położonej w Jodłowej z przeznaczeniem tego budynku na usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej - obiekt dla ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej. 

Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie:
przetargu nieograniczonego
Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez:

INWEST-BAU
Biuro Projektowo-Budowlane
39-200 Dębica
ul.Rzeszowska 15/14

z ceną ofertową: 36.600,00zł. / słownie : trzydzieści sześć tysięcy sześćset złotych 00/100 /

 

Z poważaniem
Wójt Gminy Jodłowa

mgr Władysław Kita