Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Komisja Infrastruktury Społecznej, Oświaty,Kultury i Zdrowia

Drukuj

Przedmiotem działania Komisji są sprawy z zakresu funkcjonowania i działalności placówek oświatowych i kulturalnych, ochrony zdrowia, opieki społecznej i kultury fizycznej oraz przeciwdziałania bezrobociu

Osoby odpowiedzialne

Bożena Kastarenda

Stanowisko: Przewodniczący Komisji

Maria Bator

Stanowisko: Radna

Marek Leja

Stanowisko: Radny

Kazimierz Domański

Stanowisko: Radny

Paweł Ciszczoń

Stanowisko: Radny

Tomasz Jasica

Stanowisko: Radny