Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia 2020 rok

Drukuj
Aktualnie nie posiadamy informacji na wybrany temat...
  Nazwa pozycji Data
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie 2020-12-31
  Informacja znak: RZ.ZUZ.2.4210.280m.2020.PP z dnia z 22.12.2020 2020-12-28
  Zawiadomienie znak: RZ.RUZ.4210.116.2020.RD z 22.12.2020r. 2020-12-28
  Obwieszczenie Burmistrza Brzostku znak: MKOŚ.6220.9.2020 z 22.12.2020 2020-12-28
  Obwieszczenie Starosty Dębickiego z dnia 30.10.2020 2020-12-28
  Obwieszczenie Starosty Dębickiego z dnia 30.10.2020 2020-12-28
  Obwieszczenie Starosty Dębickiego z dnia 02.11.2020 2020-12-28
  Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Jodłowa w 2021 roku 2020-12-17
  Zawiadomienie znak: RZ.RUZ.4210.115.2020.RG z 11.12.2020r. 2020-12-14
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 11.12.2020 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-12-11
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2020-12-10
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2020-12-10
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 09.12.2020 o zakończeniu postępowania administracyjnego 2020-12-09
  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.442.1.2020.AD.135 2020-12-08
  Ogłoszenie Wójta Gminy Jodłowa o otwartym konkursie wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Jodłowa w 2021 roku 2020-12-01
  Ogłoszenia Starosty Dębickiego znak: GN.6821.18.2020 i GN.6821.19.2020 z 1 grudnia 2020r. 2020-12-01
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30.11.2020 o wszczęciu postępowania administracyjnego 2020-11-30
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26.11.2020r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-11-27
  Zarządzenie Wójta Gminy Jodłowa w sprawie unieważnienia IV Otwartego Konkursu Ofert w 2020 roku na realizację zadań publicznych w zakresie działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2020-11-24
  Obwieszczenie Starosty Dębickiego znak: GN.6820.17.2020.MM z dnia 09.11.2020 2020-11-23
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 13.11.2020 o zakończeniu postępowania administracyjnego 2020-11-13
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa znak: GP.6220.5.2020 z dnia 04.11.2020r. 2020-11-04
  Ogłoszenie znak: GN.6821.24.2020.AJ z dnia 02.11.2020 2020-11-04
  Ogłoszenie znak: GN.6821.18.2020.AJ z dnia 02.11.2020 2020-11-04
  Obwieszczenie Burmistrza Brzostku znak: MKOŚ.6220.9.2020 z 28.10.2020 2020-10-30
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26.10.2020 o wszczęciu postępowania administracyjnego 2020-10-28
  Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 2020-10-27
  Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert 2020-10-27
  Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia IV Otwartego Konkursu Ofert w 2020r. na realizację zadań publicznych w zakresie: Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2020-10-27
  Zawiadomienie znak: GN.6820.17.2020.MM z dnia 07.10.2020 o wszczęciu postępowania 2020-10-15
  Obwieszczenie znak: GP.6733.5.2020 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 13.10.2020r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-10-13
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa w sprawie planowanego terminu rozpoczęcia polowań zbiorowych Koła Łowieckiego SZARAK (obwód łowiecki nr 149 pk) 2020-10-12
  Zarządzenie Wójta Gminy Jodłowa w sprawie zatwierdzenia wyników III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Jodłowa w 2020 roku 2020-10-06
  Obwieszczenie znak: GP.6733.7.2020 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 01.10.2020r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-10-01
  Zawiadomienie znak: GN.6820.14.2020.MS z dnia 24.09.2020 o wszczęciu postępowania 2020-09-30
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa znak: GP.6733.7.2020 z dnia 30.09.2020 o zakończeniu postępowania administracyjnego 2020-09-30
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25.09.2020 znak: GP.6733.6.2020 o o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-09-25
  Zawiadomienie znak: GN.6820.16.2020.MM z dnia 22 września 2020r. o wszczęciu postępowania 2020-09-24
  Zapytanie ofertowe dot.usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jodłowa 2020-09-23
  Obwieszczenie z dnia 21.09.2020 o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania 2020-09-22
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14.09.2020 o wszczęciu postępowania administracyjnego 2020-09-14
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 11.09.2020 o zakończeniu postępowania administracyjnego 2020-09-11
  Obwieszczenie Burmistrza Brzostku znak: MKOŚ.6220.9.2020 2020-09-10
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania znak: GN.6820.15.2020.MM z dnia 07.09.2020 2020-09-09
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 08.09.2020 o zakończeniu postępowania administracyjnego 2020-09-08
  Decyzja Starosty Powiatu Dębickiego znak: GN.6820.13.2020.MS z dnia 02.09.2020 2020-09-08
  Ogłoszenie III Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, kultury ,sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2020-08-28
  Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert 2020-08-28
  Ogłoszenie Wójta Gminy Jodłowa o ustaleniu wykazu obejmującego nieruchomość położoną w Jodłowej przeznaczoną do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2020-08-21
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o zmianie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 19.08.2020 znak GP.6733.1.2020 2020-08-20
  Zarządzenie Wójta Gminy Jodłowa w sprawie unieważnienia II Otwartego Konkursu Ofert w 2020 roku na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 2020-08-19
  Obwieszczenie znak: GP.6733.6.2020 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 18.08.2020r. o wszczęciu postępowania administracyjnego 2020-08-19
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12.08.2020 o wszczęciu postępowania administracyjnego 2020-08-13
  Obwieszczenie znak: GP.6220.3.2020 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 05.08.2020 2020-08-05
  Zawiadomienie znak: GN.6820.13.2020.MS z dnia 03.08.2020 o wszczęciu postępowania 2020-08-05
  Ogłoszenia Starosty Dębickiego znak: GN.6821.19.2020.AJ i GN.6821.19.2020.AJ 2020-08-05
  Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Jodłowa w sprawie zmiany Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Jodłowa na lata 2014-2020 2020-07-29
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa znak: GP.6733.1.2020 z dnia 31.07.2020 o wszczęciu postępowania administracyjnego 2020-08-03
  Obwieszczenie z dnia 21 lipca 2020r. o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania 2020-07-21
  Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert 2020-07-16
  Ogłoszenie II Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 2020-07-16
  Obwieszczenie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie znak RZ.ZUZ.2.4210.25m.2020.PP z dnia 26.06.2020 2020-07-02
  Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2020-07-01
  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak WOOŚ.442.1.2020.AD.5 z dnia 25.06.2020 2020-06-29
  Zawiadomienie o zamiarze wyłączenia kart adresowych z gminnej ewidencji zabytków 2020-06-29
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak GP.6220.2.2020 z dnia 17.06.2020 2020-06-26
  Informacja o wszczęciu postępowania znak RZ.ZUZ.2.4210.23m.2020.PP z 19.06.2020 2020-06-25
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia z dnia 17.06.2020 2020-06-17
  Obwieszczenie o sprostowaniu z dnia 08.06.2020 2020-06-08
  Obwieszczenie znak: GP.6220.3.2020 z dnia 08.06.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2020-06-08
  Obwieszczenie znak: GP.6220.4.2020 z dnia 02.06.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2020-06-03
  Obwieszczenia o wydaniu decyzji administracyjnych z dnia 18 maja 2020 r. o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym na złożenie i przeprowadzenie odcinka sieci wodociągowej 2020-05-21
  Zawiadomienie obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o zakończeniu postępowania znak GP.6220.2.2020 2020-05-18
  Obwieszczenie znak: GN.6821.4.2020.AJ z dnia 09.04.2020 2020-04-16
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o zakończeniu postępowania administracyjnego znak GP.6220.2.2020 2020-03-31
  Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego z dnia 20.03.2020 2020-03-26
  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WPN.6320.2.7.2020.KCh.5 2020-03-19
  Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego znak RG-IX.7131.45.57.2019.WCT/MP 2020-03-16
  Obwieszczenie z dnia 10.03.2020r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia 2020-03-11
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 04.03.2020r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-03-04
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20.02.2020 o zakończeniu postępowania administracyjnego 2020-02-20
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa znak: GP.6220.2.2020 z dnia 19.02.2020r.o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki położonej w Zagórzu, Gmina Jodłowa 2020-02-19
  Zarządzenie Nr 13/20 Wójta Gminy Jodłowa w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Jodłowa w 2020 roku 2020-02-13
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12.02.2020 o wszczęciu postępowania administracyjnego 2020-02-12
  Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Jodłowa w 2020 roku 2020-02-12
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 03.02.2020 o zakończeniu postępowania administracyjnego 2020-02-03
  Zarządzenie Wójta Gminy Jodłowa w sprawie ogłoszenia naboru projektów na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Jodłowa w 2020 roku 2020-01-29
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27.01.2020 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-01-27
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27.01.2020 o zakończeniu postępowania administracyjnego 2020-01-27
  Ogloszenie w sprawie Otwartego Konkursu Ofert w 2020 r. na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2020-01-17
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 13.01.2020 znak GP.6733.3.2020 2020-01-14
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 08.01.2020 o wszczęciu postępowania administracyjnego 2020-01-08
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 07.01.2020 o zakończeniu postępowania administracyjnego 2020-01-07