Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Drukuj
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji 42
Nazwa pozycji: Lista stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej
Data publikacji: 2012-03-14
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za tresć: mgr Beata Orlop
Miejsce prowadzenia :
Urząd Gminy Jodłowa, stanowisko ds. wojskowych i OC, pok. nr 4
tel. 14 630 20 05 lub 14 6833053 wew. 105

Sposób i zasady udostępniania danych:
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2015r. poz. 991)

Osoba prowadząca:
Beata Orlop
 tel. 14 630 20 05