MENU
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
PRZETARGI
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO
GOSPODARKA
MOJA SPRAWA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU - 2013
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015
WYBORY PREZYDENTA 2015
WYBORY DO RAD POWIATOWYCH PODKARPACKIEJ IZBY ROLNICZEJ
WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019
REFERENDUM 2015
WYBORY SEJM/SENAT 2015
PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY
HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY
ARCHIWUM
     BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


Gmina Jodłowa
 

 
Urząd Gminy Jodłowa

39-225 Jodłowa 1A
telefon: (14) 630 20 01;  fax: (14) 630 20 02
e-mail: ug_jodlowa@wp.pl
www: www.jodlowa.eu

Godziny pracy urzędu: poniedziałek do piątek w godzinach 7:00 do 15:00


INFORMACJA
ADMINISTRATORA   DANYCH   OSOBOWYCH 
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku  o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informuję, że administratorem danych osobowych w Urzędzie Gminy Jodłowa  jest Wójt Gminy Jodłowa z siedzibą Jodłowa 1A, 39-225 Jodłowa.
Dane osobowe zbierane są w celu realizacji zadań, uprawnień oraz spełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa i mogą być przekazywane tylko podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
            Podanie danych osobowych jest obowiązkowe,  gdy obowiązek ten wynika z przepisów prawa lub dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/wym. celu.
 
                                     Administrator Danych Osobowych
Wójt Gminy Jodłowa 
Robert Mucha  Uchwała Nr XXII/39/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości położonej w Jodłowej