Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

 Nazwa pozycji Data
Zarządzenie Nr 1/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 05 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 roku 2009-02-19
Zarządzenie Nr 2/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 9 stycznia 2009r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2009-02-19
Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 stycznia 2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego 2009-02-19
Zarządzenie Nr 4/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na usługi integracji społecznej złożonych w ramach Programu Integracji Społecznej stanowiącego część Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w 2009 roku dla gminy Jodłowa 2009-02-19
Zarządzenie Nr 5/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na usługi integracji społecznej złożonych w ramach Programu Integracji Społecznej stanowiącego część Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w 2009 roku dla gminy Jodłowa 2009-02-23
Zarządzenie Nr 6/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej . 2009-02-23
Zarządzenie Nr 7/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2009-02-23
Zarządzenie Nr 8/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie oddania w użyczenie lokali użytkowych, stanowiących mienie komunalne 2009-02-23
Zarządzenie Nr 9/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2009-02-23
Zarządzenie Nr 10/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 stycznia 2009r w sprawie przyznania dotacji celowej na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy 2009-02-23
Zarządzenie Nr 11/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie umorzenia należności z tytułu odsetek od niezapłaconych w terminie faktur dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy 2009-02-23
Zarządzenie Nr 12/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 06 lutego 2009r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego, stanowiącego mienie komunalne gminy Jodłowa 2009-02-23
Zarządzenie Nr 13/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 06 luty 2009r. w sprawie powołania komisji konkursowej 2009-02-23
Zarządzenie Nr 14/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2009-02-23
Zarządzenie Nr 15/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 09 lutego 2009r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Jodłowej 2009-02-23
Zarządzenie Nr 16/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 09 lutego 2009r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 2 im. M.Konopnickiej w Jodłowej 2009-02-23
Zarządzenie Nr 17/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 09 lutego 2009r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jodłowej 2009-02-23
Zarządzenie Nr 18/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 09 lutego 2009r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Paryzantów AK w Dębowej 2009-02-23
Zarządzenie Nr 19/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 09 lutego 2009r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Dęborzynie 2009-02-23
Zarządzenie Nr 20/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie ustalenia stawek czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym 2009-02-23
Zarządzenie Nr 21/09 Wójta Gminy Jodłowa w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2009 rok 2009-02-23
Zarządzenie Nr 22/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Zajezdni PKS w Jodłowej 2009-02-23
Zarządzenie Nr 23/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego (gabinetu stomatologicznego wraz ze sprzętem) znajdującego się w budynku dla ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej 2009-02-23
Zarządzenie Nr 24/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert 2009-03-03
Zarządzenie Nr 25/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia darowizny 2009-03-03
Zarządzenie Nr 26/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 2 marca 2009r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2009-03-03
Zarządzenie Nr 27A/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 3 marca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2009 rok 2009-04-30
Zarządzenie Nr 27/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 3 marca 2009r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu 2009-04-30
Zarządzenie Nr 28/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 04 marca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na działce mienia gminnego 2009-04-30
Zarządzenie Nr 29/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 16 marca 2009r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Jodłowa 2009-04-30
Zarządzenie Nr 30/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 18 marca 2009r w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Jodłowa za 2008 rok 2009-04-30
Zarządzenie Nr 31/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19.03.2009r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny oferty na usługi integracji społecznej złożonych w ramach Programu Integracji Społecznej stanowiącego część Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w 2009 roku dla gminy Jodłowa 2009-04-30
Zarządzenie Nr 32/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20 marca 2009r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku dla ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej , stanowiącym mienie komunalne 2009-04-30
Zarządzenie Nr 33/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20 marca 2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej 2009-04-30
Zarządzenie Nr 34/09 Wójta Gminy Jodłowa 20 marca 2009r. w sprawie przedłożenia raportu z wykonania Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jodłowa w 2008 roku 2009-04-30
Zarządzenie Nr 35/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 marca 2009r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2009-04-30
Zarządzenie Nr 36/09 Wójta Gminy Jodłowa - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 24 marca 2009r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa,zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Jodłowa w 2009 r. 2009-04-30
Zarządzenie Nr 37/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 marca 2009r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2009-04-30
Zarządzenie Nr 38/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 31 marca 2009r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku wielofunkcyjnym WDK w Jodłowej 2009-04-30
Zarządzenie Nr 39/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 31 marca 2009r. w sprawie wynajęcia loaklu socjalnego stanowiącego mienie komunalne. 2009-04-30
Zarządzenie Nr 40a/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 31 marca 2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie oddania w użyczenie lokalu użytkowego, stanowiącego mienie komunalne 2009-04-30
Zarządzenie Nr 40/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2009 rok 2009-04-30
Zarządzenie Nr 41/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 06.04.2009r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego na rok 2009 do aktualizacji i wdrażania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jodłowa na lata 2008-2017 2009-04-30
Zarządzenie Nr 42/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 06.04.2009r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny oferty na usługi integracji społecznej złożonych w ramach Programu Integracji Społecznej stanowiącego część Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w 2009 roku dla gminy Jodłowa 2009-04-30
Zarządzenie Nr 43/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14 kwietnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jodłowej 2009-04-30
Zarządzenie Nr 44/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14.04.2009r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny oferty na usługi integracji społecznej złożonych w ramach Programu Integracji Społecznej stanowiącego część Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w 2009 roku dla gminy Jodłowa 2009-05-04
Zarządzenie Nr 45/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14.04.2009r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny oferty na usługi integracji społecznej złożonych w ramach Programu Integracji Społecznej stanowiącego część Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w 2009 roku dla gminy Jodłowa 2009-05-04
Zarządzenie Nr 46/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2009-05-04
Zarządzenie Nr 47/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2009-05-04
Zarządzenie Nr 48/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22.04.2009r. w sprawie powołania Koordynatorów do wdrażania Celów Strategicznych zawartych w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jodłowa na lata 2008-2017 2009-05-04
Zarządzenie Nr 49/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22.04.2009r. w sprawie powołania Zespołów Zadaniowych do wdrażania Celów Strategicznych zawartych w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jodłowa na lata 2008-2017 wersja do druku 2009-05-04
Zarządzenie Nr 50/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 1 w Jodłowej Dolnej 2009-05-04
Zarządzenie Nr 51/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2009-05-04
Zarządzenie Nr 52/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2009 rok 2009-05-12
Zarządzenie Nr 53/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 06.05.2009r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na usługi integracji społecznej złożonych w ramach Programu Integracji Społecznej stanowiącego część Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w 2009 roku dla gminy Jodłowa 2009-06-15
Zarządzenie Nr 54/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 7 maja 2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2009-06-15
Zarządzenie Nr 55/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 7 maja 2009r. w sprawie oddania w użyczenie lokalu użytkowego , stanowiącego mienie komunalne 2009-06-15
Zarządzenie Nr 56/09 Wójta Gminy Jodłowa dnia 7 maja 2009r. w sprawie oddania w użyczenie działki mienia komunalnego 2009-06-15
Zarządzenie Nr 57/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 maja 2009r. w sprawie umorzenia należności z tytułu odsetek od niezapłaconych w terminie faktur dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy 2009-06-15
Zarządzenie Nr 58/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 maja 2009r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze gminy Jodłowa wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r. 2009-06-15
Zarządzenie Nr 59/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 maja 2009r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na usługi integracji społecznej złożonych w ramach Programu Integracji Społecznej stanowiącego część Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w 2009 roku dla gminy Jodłowa 2009-06-15
Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 maja 2009r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na usługi integracji społecznej złożonych w ramach Programu Integracji Społecznej stanowiącego część Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w 2009 roku dla gminy Jodłowa 2009-06-15
Zarządzenie Nr 61/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 maja 2009r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za 2008 rok 2009-06-16
Zarządzenie Nr 62/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 maja 2009r. w sprawie wyznaczenia składu osobowego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w gminie Jodłowa 2009-06-16
Zarządzenie Nr 63/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15 maja 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2009 rok 2009-06-16
Zarządzenie Nr 64/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 maja 2009r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na usługi integracji społecznej złożonych w ramach Programu Integracji Społecznej stanowiącego część Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w 2009 roku dla gminy Jodłowa 2009-06-16
Zarządzenie Nr 65/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20 maja 2009r. w sprawie umorzenia należności z tytułu odsetek od niezapłaconych w terminie faktur dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy 2009-06-16
Zarządzenie Nr 66/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 maja 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2009 rok 2009-06-16
Zarządzenie Nr 66/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 1 czerwca 2009r. w sprawie oddania w użyczenie lokalu użytkowego, stanowiącego mienie komunalne 2009-06-16
Zarządzenie Nr 68/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 2 czerwca 2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej 2009-06-16
Zarządzenie Nr 69/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 2 czerwca 2009r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2009-06-16
Zarządzenie Nr 70/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 2 czerwca 2009r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku wielofunkcyjnym WDK w Jodłowej 2009-06-16
Zarządzenie Nr 71/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Jodłowej nr 1843/1 stanowiącej własność gminy Jodłowa 2009-06-16
Zarządzenie Nr 72/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na usługi integracji społecznej złożonych w ramach Programu Integracji Społecznej stanowiącego część Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w 2009 roku dla gminy Jodłowa 2009-06-16
Zarządzenie Nr 73/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na usługi integracji społecznej złożonych w ramach Programu Integracji Społecznej stanowiącego część Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w 2009 roku dla gminy Jodłowa 2009-06-16
Zarządzenie Nr 74/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 08.06.2009r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na usługi integracji społecznej złożonych w ramach Programu Integracji Społecznej stanowiącego część Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w 2009 roku dla gminy Jodłowa 2009-07-27
Zarządzenie Nr 77/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie zmian budżetu giny Jodłowa na 2009 rok 2009-07-27
Zarządzenie Nr 76/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia planów finansowo-rzeczowych sołectw Gminy Jodłowa na 2009 rok 2009-07-27
Zarządzenie Nr 77/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie umorzenia należności z tytułu odsetek od niezapłaconych w terminie faktur dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy 2009-07-27
Zarządzenie Nr 78/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna z lasu stanowiącego mienie komunalne gminy Jodłowa 2009-07-27
Zarządzenie Nr 79/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 czerwca 2009r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na usługi integracji społecznej złożonych w ramach Programu Integracji Społecznej stanowiącego część Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w 2009 roku dla gminy Jodłowa 2009-07-27
Zarządzenie Nr 80/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 czerwca 2009r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na usługi integracji społecznej złożonych w ramach Programu Integracji Społecznej stanowiącego część Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w 2009 roku dla gminy Jodłowa 2009-07-27
Zarządzenie Nr 81/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej za 2008 rok 2009-07-27
Zarządzenie Nr 82/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie umorzenia należności z tytułu czynszu najmu za lokal mieszkalny 2009-07-27
Zarządzenie Nr 83/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2009-07-27
Zarządzenie Nr 84/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne 2009-07-27
Zarządzenie Nr 85/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Jodłowa 2009-07-27
Zarządzenie Nr 86/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 czerwca 2009r. w sprawie odwołania stanu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Jodłowa 2009-07-27
Zarządzenie Nr 87/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały pod obrady Rady Gminy 2009-07-27
Zarządzenie Nr 88/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników gminnych jednostek organizacyjnych 2009-07-27
Zarządzenie Nr 89/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie warunków przyznawania oraz warunków i sposobu wypłacania nagród dla kierowników gminnych jednostek organizacyjnych 2009-07-27
Zarządzenie Nr 90/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2009 rok 2009-07-27
Zarządzenie Nr 91/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 7 lipca 2009r. w sprawie oddania w użyczenie lokalu mieszkalnego, stanowiącego mienie komunalne 2009-07-27
Zarządzenie Nr 92/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20 lipca 2009r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2009-07-27
Zarządzenie Nr 93/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2009 rok 2009-07-27
Zarządzenie Nr 94/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 lipca 2009r. w sprawie ustalenia planów finansowo-rzeczowych sołectw Gminy Jodłowa na 2009 rok 2009-09-16
Zarządzenie Nr 95/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie wynajęcia lokalu socjalnego stanowiącego mienie komunalne 2009-09-16
Zarządzenie Nr 96/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2009 rok 2009-09-16
Zarządzenie Nr 97/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 4 sierpnia 2009r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości nr 599/8 położonej w Dęborzynie stanowiącej własność Gminy Jodłowa 2009-09-16
Zarządzenie Nr 98/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 10 sierpnia 2009r. w sprawie umorzenia należności z tytułu odsetek od niezapłaconych w terminie faktur dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy 2009-09-16
Zarządzenie Nr 99/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 10 sierpnia 2009r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy Jodłowa za I półrocze 2009r. 2009-09-17
Zarządzenie Nr 100/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 10 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jodłowa 2009-09-17
Zarządzenie Nr 101/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości z przeznaczeniem pod gminne targowisko 2009-09-17
Zarządzenie Nr 102/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 18.08.2009r. w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna z działek stanowiących mienie komunalne gminy Jodłowa 2009-09-17
Zarządzenie Nr 103/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany regulaminu organizacyjnego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jodłowe 2009-09-17
Zarządzenie Nr 104/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Dęborzynie 2009-09-17
Zarządzenie Nr 105/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Armii Krajowej w Dębowej 2009-09-17
Zarządzenie Nr 106/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Jodłowa 2009-09-17
Zarządzenie Nr 107/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2010 rok 2009-09-17
Zarządzenie Nr 108/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 sierpnia 2009r. uchylające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej 2009-09-17
Zarządzenie Nr 109/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej 2009-09-17
Zarządzenie Nr 110/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie udzielenia upoważnienia p.o. Kierownika Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej 2009-09-17
Zarządzenie Nr 113/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 sierpnia 2009r.w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2009 rok 2009-09-17
Zarządzenie Nr 114/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej 2009-09-17
Zarządzenie Nr 115/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 2 września 2009r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2009-09-17
Zarządzenie Nr 116/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 3 września 2009r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2010 rok 2009-09-17
Zarządzenie Nr 117/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 8 września 2009r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2009-09-17
Zarządzenie Nr 118/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 11 września 2009r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu 2009-09-17
Zarządzenie Nr 119/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15 września 2009r. w sprawie umorzenia należności z tytułu odsetek od niezapłaconych w terminie faktur dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy 2009-09-17
Zarządzenie Nr 120/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15 września 2009r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do opracowania, aktualizacji i realizacji Planu Działania Programu Integracji Społecznej realizowanego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w Gminie Jodłowa 2009-11-03
Zarządzenie Nr 121/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 września 2009r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku wielofunkcyjnym WDK w Jodłowej 2009-11-03
Zarządzenie Nr 122A/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2009 rok 2009-11-04
Zarządzenie Nr 122/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2009 rok 2009-11-03
Zarządzenie Nr 123/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 1 października 2009 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej 2009-11-04
Zarządzenie Nr 124/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 1 października 2009r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej 2009-11-04
Zarządzenie Nr 125/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 1 października 2009r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej 2009-11-04
Zarządzenie Nr 126/09 Wójta Gminy Jodłowa - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 19 października 2009r. w sprawie udziału w wojewódzkim treningu systemu wykrywania i alarmowania 2009-11-04
Zarządzenie Nr 127/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20 października 2009r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2009-11-04
Zarządzenie Nr 128/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 23 października 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2009 rok 2009-11-04
Zarządzenie Nr 131/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 października 2009r. w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne 2009-12-02
Zarządzenie Nr 132a/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie ogłoszenia o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu pn."Wyposażenie jednostki odpowiedzialnej za podejmowanie działań ratowniczych w samochód ratowniczo-gaśniczy celem zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Gminy Jodłowa" planowanego do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach priorytetu 4 "Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom".działanie 4.4 "Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom" 2009-12-02
Zarządzenie Nr 132/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej 2009-12-02
Zarządzenie Nr 133/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2009-12-02
Zarządzenie Nr 134/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Jodłowa na 2010 rok 2009-12-02
Zarządzenie Nr 135/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2010-01-14
Zarządzenie Nr 136/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2009 rok 2010-01-14
Zarządzenie Nr 136a/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie przejęcia do bezpłatnego używania zabudowanej działki nr 299/1 położonej w Dzwonowej 2010-01-14
Zarządzenie Nr 137/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie powołania rzeczoznawców 2010-01-14
Zarządzenie Nr 138/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie wydzierżawienia działki mienia komunalnego w drodze bezprzetargowej 2010-01-14
Zarządzenie Nr 139/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2010-01-14
Zarządzenie Nr 140/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2009 rok 2010-01-14
Zarządzenie Nr 141/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej 2010-01-14
Zarządzenie Nr 142/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej 2010-01-14
Zarządzenie Nr 143/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie oddania w użyczenie lokalu mieszkalnego,stanowiącego mienie komunalne 2010-01-14
Zarządzenie Nr 144/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2010-01-14
Zarządzenie Nr 145/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 10 grudnia 2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie: ogłoszenia o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu pn "Wyposażenie jednostki odpowiedzialnej za podejmowanie działań ratowniczych w samochód artowniczo-gaśniczy celem zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Gminy Jodłowa" planowanego do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach priorytetu 4 "Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom", działanie 4.4 "Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom" 2010-01-14
Zarządzenie Nr 146/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne 2010-01-14
Zarządzenie Nr 147/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie oddania w użyczenie działki mienia komunalnego oraz lokalu użytkowego, stanowiącego mienie komunalne 2010-01-14
Zarządzenie Nr 148/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2009 rok 2010-01-14
Zarządzenie Nr 149/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2010-01-14
Zarządzenie Nr 150/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku wielofunkcyjnym WDK w Jodłowej 2010-01-14
Zarządzenie Nr 151/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 roku. 2010-01-14
Zarządzenie Nr 152/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22 grudnia 2009r w sprawie przedłożenia projektu uchwały pod obrady Rady Gminy 2010-01-14
Zarządzenie Nr 153/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Powiatu Dębickiego 2010-01-14
Zarządzenie Nr 154/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2009 rok 2010-01-14
Zarządzenie Nr 155/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne 2010-01-14
Zarządzenie Nr 156/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały pod obrady Rady. 2010-01-14
Zarządzenie Nr 157/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie rozwiązania umowy użyczenia lokalu użytkowego 2010-01-14
Zarządzenie Nr 158/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia zmiany regulaminu organizacyjnego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jodłowej 2010-01-14
Zarządzenie Nr 159/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 31 grudnia 2009 w sprawie ustalenia planu wykonawczego do budżetu gminy Jodłowa na 2010 rok 2012-09-21
Zarządzenie Nr 160/09 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 31 grudnia 2009 w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2010 rok 2012-09-21


  Ilość odwiedzin: 2768389