Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

 Nazwa pozycji Data
Zarządzenie Nr 1/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrad Rady Gminy 2020-01-24
Zarządzenie Nr 2/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 7 stycznia 2020r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 2020-01-24
Zarządzenie Nr 3/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 7 stycznia 2020r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego 2020-01-24
Zarządzenie Nr 4/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 8 stycznia 2020r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2020 rok 2020-01-24
Zarządzenie Nr 5/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 17 stycznia 2020r. w sprawie Ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert w 2020r. na realizację zadań publicznych w zakresie: działalności na rzecz dzieci i młodzieży,kultury,sztuki,ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2020-01-24
Zarządzenie Nr 6/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 stycznia 2020r. w sprawie ogłoszenia naboru projektów na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Jodłowa w 2020 roku (piłka nożna) 2020-01-30
Zarządzenie Nr 7/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz publicznych szkół podstawowych działających na terenie gminy Jodłowa w roku szkolnym 2020/21 2020-01-30
Zarządzenie Nr 8/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 stycznia 2020r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2020-01-30
Zarządzenie Nr 9/20 Wójta Gminy Jodłowa - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 28 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej Gminy Jodłowa w 2020 roku. 2020-01-30
Zarządzenie Nr 10/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 7 lutego 2020r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds.opiniowania ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku w następującym zakresie: działalność na rzecz dzieci i młodzieży: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2020-02-20
Zarządzenie Nr 11/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 7 lutego 2020r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny projektów na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Jodłowa w 2020 roku (piłka nożna) oraz określenia zadań i zasad pracy tej Komisji 2020-02-20
Zarządzenie Nr 12/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 lutego 2020r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Jodłowa w 2020 roku (piłka nożna) 2020-02-20
Zarządzenie Nr 13/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 13 lutego 2020r. w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Jodłowa w 2020 roku 2020-02-20
Zarządzenie Nr 14/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 lutego 2020r. w sprawie przedłożenia Raportu z wykonania Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jodłowa w 2019 roku 2020-02-20
Zarządzenie Nr 15/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20 lutego 2020r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2020-02-28
Zarządzenie Nr 16/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20 lutego 2020r. w sprawie ustalenia stawek czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym 2020-02-28
Zarządzenie Nr 17/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna z działek stanowiących mienie komunalne Gminy Jodłowa 2020-03-19
Zarządzenie Nr 18/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały pod obrady Rady Gminy 2020-03-19
Zarządzenie Nr 19/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 luty 2020r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2020 rok 2020-03-30
Zarządzenie Nr 20/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 marca 2020 w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem COVID-19 2020-03-30
Zarządzenie Nr 21/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20 marca 2020r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Jodłowa za 2019 rok 2020-03-30
Zarządzenie Nr 22/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20 marca 2020r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2020 rok 2020-03-30
Zarządzenie Nr 23/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 marca 2020r. w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna z działki stanowiącej mienie komunalne Gminy Jodłowa 2020-03-30
Zarządzenie Nr 24/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 marca 2020r. w sprawie szczególnych form pomocy udzielanych dla mieszkańców gminy Jodłowa na potrzeby zapewnienia ochrony w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej w związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS CoV-2 2020-03-30
Zarządzenie Nr 25/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 3 kwietnia 2020r. w sprawie ustalenia planu finansowo-rzeczowego sołectwa Dzwonowa na 2020 rok 2020-05-05
Zarządzenie Nr 26/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 3 kwietnia 2020r. w sprawie ustalenia planu finansowo-rzeczowego sołectwa Jodłowa Wisowa na 2020 rok 2020-05-05
Zarządzenie Nr 27/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 3 kwietnia 2020r. w sprawie ustalenia planu finansowo-rzeczowego sołectwa Dęborzyn na 2020 rok 2020-05-05
Zarządzenie Nr 28/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 3 kwietnia 2020r. w sprawie ustalenia planu finansowo-rzeczowego sołectwa Jodłowa Górna na 2020 rok 2020-05-05
Zarządzenie Nr 30/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 3 kwietnia 2020r. w sprawie ustalenia planu finansowo-rzeczowego sołectwa Zagórze na 2020 rok 2020-05-05
Zarządzenie Nr 31/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 3 kwietnia 2020r. w sprawie ustalenia planu finansowo-rzeczowego sołectwa Jodłowa Dolna na 2020 rok 2020-05-05
Zarządzenie Nr 32/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 16 kwietnia 2020r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2020-05-05


  Ilość odwiedzin: 2010378