Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

 Nazwa pozycji Data
Zarządzenie Nr 1/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrad Rady Gminy 2020-01-24
Zarządzenie Nr 2/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 7 stycznia 2020r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 2020-01-24
Zarządzenie Nr 3/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 7 stycznia 2020r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego 2020-01-24
Zarządzenie Nr 4/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 8 stycznia 2020r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2020 rok 2020-01-24
Zarządzenie Nr 5/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 17 stycznia 2020r. w sprawie Ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert w 2020r. na realizację zadań publicznych w zakresie: działalności na rzecz dzieci i młodzieży,kultury,sztuki,ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2020-01-24
Zarządzenie Nr 6/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 stycznia 2020r. w sprawie ogłoszenia naboru projektów na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Jodłowa w 2020 roku (piłka nożna) 2020-01-30
Zarządzenie Nr 7/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz publicznych szkół podstawowych działających na terenie gminy Jodłowa w roku szkolnym 2020/21 2020-01-30
Zarządzenie Nr 8/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 stycznia 2020r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2020-01-30
Zarządzenie Nr 9/20 Wójta Gminy Jodłowa - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 28 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej Gminy Jodłowa w 2020 roku. 2020-01-30
Zarządzenie Nr 10/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 7 lutego 2020r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds.opiniowania ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku w następującym zakresie: działalność na rzecz dzieci i młodzieży: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2020-02-20
Zarządzenie Nr 11/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 7 lutego 2020r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny projektów na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Jodłowa w 2020 roku (piłka nożna) oraz określenia zadań i zasad pracy tej Komisji 2020-02-20
Zarządzenie Nr 12/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 lutego 2020r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Jodłowa w 2020 roku (piłka nożna) 2020-02-20
Zarządzenie Nr 13/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 13 lutego 2020r. w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Jodłowa w 2020 roku 2020-02-20
Zarządzenie Nr 14/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 lutego 2020r. w sprawie przedłożenia Raportu z wykonania Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jodłowa w 2019 roku 2020-02-20
Zarządzenie Nr 15/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20 lutego 2020r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2020-02-28
Zarządzenie Nr 16/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20 lutego 2020r. w sprawie ustalenia stawek czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym 2020-02-28
Zarządzenie Nr 17/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna z działek stanowiących mienie komunalne Gminy Jodłowa 2020-03-19
Zarządzenie Nr 18/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały pod obrady Rady Gminy 2020-03-19
Zarządzenie Nr 19/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 luty 2020r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2020 rok 2020-03-30
Zarządzenie Nr 20/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 marca 2020 w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem COVID-19 2020-03-30
Zarządzenie Nr 21/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20 marca 2020r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Jodłowa za 2019 rok 2020-03-30
Zarządzenie Nr 22/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20 marca 2020r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2020 rok 2020-03-30
Zarządzenie Nr 23/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 marca 2020r. w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna z działki stanowiącej mienie komunalne Gminy Jodłowa 2020-03-30
Zarządzenie Nr 24/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 marca 2020r. w sprawie szczególnych form pomocy udzielanych dla mieszkańców gminy Jodłowa na potrzeby zapewnienia ochrony w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej w związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS CoV-2 2020-03-30
Zarządzenie Nr 25/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 3 kwietnia 2020r. w sprawie ustalenia planu finansowo-rzeczowego sołectwa Dzwonowa na 2020 rok 2020-05-05
Zarządzenie Nr 26/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 3 kwietnia 2020r. w sprawie ustalenia planu finansowo-rzeczowego sołectwa Jodłowa Wisowa na 2020 rok 2020-05-05
Zarządzenie Nr 27/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 3 kwietnia 2020r. w sprawie ustalenia planu finansowo-rzeczowego sołectwa Dęborzyn na 2020 rok 2020-05-05
Zarządzenie Nr 28/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 3 kwietnia 2020r. w sprawie ustalenia planu finansowo-rzeczowego sołectwa Jodłowa Górna na 2020 rok 2020-05-05
Zarządzenie Nr 29/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 3 kwietnia 2020r. w sprawie ustalenia planu finansowo-rzeczowego sołectwa Dębowa na 2020 rok 2020-05-06
Zarządzenie Nr 30/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 3 kwietnia 2020r. w sprawie ustalenia planu finansowo-rzeczowego sołectwa Zagórze na 2020 rok 2020-05-05
Zarządzenie Nr 31/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 3 kwietnia 2020r. w sprawie ustalenia planu finansowo-rzeczowego sołectwa Jodłowa Dolna na 2020 rok 2020-05-05
Zarządzenie Nr 32/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 16 kwietnia 2020r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2020-05-05
Zarządzenie Nr 33/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 kwietnia 2020r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2020 rok 2020-05-06
Zarządzenie Nr 34/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 kwietnia 2020r. w sprawie zmiany planu finansowo-rzeczowego sołectwa Zagórze na 2020 rok 2020-05-06
Zarządzenie Nr 35/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 4 maja 2020r. zmieniające zarządzenie w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem COVID-19 2020-05-06
Zarządzenie Nr 36/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 8 maja 2020r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały pod obrady Rady Gminy 2020-05-15
Zarządzenie Nr 37/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14 maja 2020r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za 2019 rok 2020-05-15
Zarządzenie Nr 38/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14 maja 2020r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Jodłowa za 2019 rok 2020-05-19
Zarządzenie Nr 39/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22 maja 2020r. w sprawie odwołania Pani Teresy Moszczyńskiej-Kawalec ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dęborzynie 2020-05-28
Zarządzenie Nr 40/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22 maja 2020r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2020-05-28
Zarządzenie Nr 41/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 maja 2020r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2020 rok 2020-06-02
Zarządzenie Nr 42/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 maja 2020r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały pod obrady Rady Gminy 2020-06-08
Zarządzenie Nr 43/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 maja 2020r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego 2020-06-08
Zarządzenie Nr 44/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 5 czerwca 2020r. uchylające zarządzenie w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem COVID-19 2020-06-08
Zarządzenie Nr 45/20 Wójta Gminy Jodłowa-Gminnego Komisarza Spisowego z dnia 8 czerwca 2020r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego 2020-06-08
Zarządzenie Nr 46/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15 czerwca 2020r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2020-06-18
Zarządzenie Nr 47/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 16 czerwca 2020r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2020 rok 2020-06-18
Zarządzenie Nr 48/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej za 2019 rok 2020-07-06
Zarządzenie Nr 49/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2020-07-06
Zarządzenie Nr 50/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Jodłowej na rzecz Gminy Jodłowa z przeznaczeniem pod budowę przepompowni ścieków 2020-07-06
Zarządzenie Nr 51/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na wejście w teren 2020-07-06
Zarządzenie Nr 52/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części nieruchomości oznaczonej nr ewid.1822/2, położonej w Jodłowej, przeznaczonej na prowadzenie usług pocztowych i przewozowych 2020-07-06
Zarządzenie Nr 53/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2020 rok 2020-07-06
Zarządzenie Nr 54/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wypożyczania laptopów zakupionych w ramach projektu grantowego pn Zdalna Szkoła + Jodłowa 2020 wsparcie Ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 2020-07-06
Zarządzenie Nr 55/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania Stałego Dyżuru Wójta Gminy Jodłowa 2020-07-06
Zarządzenie Nr 56/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 3 lipca 2020r. w sprawie umorzenia zaległych należności z tytułu czynszu za wynajem 2020-07-06
Zarządzenie Nr 57/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 7 lipca 2020r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2020 rok 2020-07-23
Zarządzenie Nr 58/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 16 lipca 2020r. w sprawie ogłoszenia II Otwartego Konkursu Ofert w 2020r. na realizację zadań publicznych w zakresie: działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 2020-07-23
Zarządzenie Nr 59/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 17 lipca 2020r. w sprawie wykreślenia zabytków z Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Jodłowa 2020-07-23
Zarządzenie Nr 60/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 17 lipca 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na wejście w teren 2020-07-23
Zarządzenie Nr 61/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 17 lipca 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na wejście w teren 2020-07-23
Zarządzenie Nr 63/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 lipca 2020r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2020 rok 2020-08-05
Zarządzenie Nr 64/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 lipca 2020r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2021 rok 2020-08-05
Zarządzenie Nr 65/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 31 lipca 2020r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy Jodłowa za I półrocze 2020 roku 2020-08-05
Zarządzenie Nr 66/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 10 sierpnia 2020r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2020-08-28
Zarządzenie Nr 67/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 11 sierpnia 2020r. zmieniające Zarządzenie Nr 121/19 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22.11.2019r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Jodłowa 2020-08-28
Zarządzenie Nr 68/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 11 sierpnia 2020r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2020-08-28
Zarządzenie Nr 69/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 sierpnia 2020r. w sprawie unieważnienia II Otwartego Konkursu Ofert w 2020r. na realizację zadań publicznych w zakresie: działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 2020-08-28
Zarządzenie Nr 70/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20 sierpnia 2020r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2020-08-28
Zarządzenie Nr 71/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20 sierpnia 2020r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2020-08-28
Zarządzenie Nr 72/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 sierpnia 2020r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej 2020-08-28
Zarządzenie Nr 73/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 sierpnia 2020r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej 2020-08-28
Zarządzenie Nr 75/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 sierpnia 2020r. w sprawie ogłoszenia III Otwartego Konkursu Ofert w 2020r. na realizacje zadań publicznych w zakresie: Ochrony i promocji zdrowia, Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2020-09-25
Zarządzenie Nr 76/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 31 sierpnia 2020r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Dęborzynie 2020-09-25
Zarządzenie Nr 77/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 31 sierpnia 2020r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej w Dęborzynie 2020-09-25
Zarządzenie Nr 78/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 1 września 2020r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Jodłowa 2020-09-25
Zarządzenie Nr 79/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 2 września 2020r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2020-09-25
Zarządzenie Nr 80/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 9 września 2020r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały pod obrady Rady Gminy 2020-09-25
Zarządzenie Nr 81/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 9 września 2020r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego 2020-09-25
Zarządzenie Nr 82/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 9 września 2020r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego w 2020 roku 2020-09-25
Zarządzenie Nr 98/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 listopada 2020r.w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jodłowa 2020-11-18
Zarządzenie Nr 99/20 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 listopada 2020r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Jodłowa na 2021 rok 2020-11-18


  Ilość odwiedzin: 2402756