Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

 Nazwa pozycji Data
Zarządzenie Nr 1/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej 2012-03-22
Zarządzenie Nr 2/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie udzielenia upoważnienia p.o.Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej 2012-03-22
Zarządzenie Nr 3/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu 2012-03-22
Zarządzenie Nr 4/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2012-03-22
Zarządzenie Nr 5/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie umorzenia należności z tytułu odsetek od niezapłaconych w terminie faktur dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy 2012-03-22
Zarządzenie Nr 6/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie oddania w użyczenie lokalu użytkowego, stanowiącego mienie komunalne 2012-03-22
Zarządzenie Nr 7/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego 2012-03-22
Zarządzenie Nr 8/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Remizy OSP w Jodłowej, stanowiącego własność Gminy Jodłowa 2012-03-22
Zarządzenie Nr 9/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie przedłożenia raportu z wykonania Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jodłowa w 2011r. 2012-03-22
Zarządzenie Nr 10/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie udzielania nauczycielom płatnego urlopu dla poratowania zdrowia 2012-03-22
Zarządzenie Nr 11/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2012 rok 2012-03-30
Zarządzenie Nr 12/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2012-03-30
Zarządzenie Nr 13/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy Jodłowa 2012-03-30
Zarządzenie Nr 14/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2012-03-30
Zarządzenie Nr 15/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w Zajezdni PKS w Jodłowej 2012-03-30
Zarzązdenie Nr 16/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego (gabinetu stomatologicznego wraz z sprzętem) znajdującego się w budynku dla ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej 2012-03-30
Zarządzenie Nr 17/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 5 marca 2012r. w sprawie ustalenia stawek czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym 2012-03-30
Zarządzenie Nr 18/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 9 marca 2012r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jodłowej 2012-03-09
Zarządzenie Nr 19/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Jodłowa 2012-03-14
Zarządzenie Nr 20/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14 marca 2012r. w sprawie przedlożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Jodłowa za 2011 rok 2012-03-15
Zarządzenie Nr 21/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15 marca 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2012 rok 2012-03-15
Zarządzenie Nr 22/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15 marca 2012r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego 2012-05-29
Zarządzenie Nr 23/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 marca 2012r. w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna z działek stanowiących mienie komunalne gminy Jodłowa 2012-05-29
Zarządzenie Nr 24/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 marca 2012r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Remizy OSP w Jodłowej, stanowiącego własność gminy Jodłowa 2012-05-29
Zarządzenie Nr 25/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2012-05-29
Zarządzenie Nr 26/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Jodłowa 2012-05-29
Zarządzenie Nr 27/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 marca 2012r. w sprawie powołania zastępcy Wójta Gminy Jodłowa 2012-05-29
Zarządzenie Nr 28/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia planu finansowo-rzeczowego sołectwa Dęborzyn na 2012 rok 2012-05-29
Zarządzenie Nr 29/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia planu finansowo-rzeczowego sołectwa Dębowa na 2012 rok 2012-05-29
Zarządzenie Nr 30/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia planu finansowo-rzeczowego sołectwa Dzwonowa na 2012 rok 2012-05-29
Zarządzenie Nr 31/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia planu finansowo-rzeczowego sołectwa Jodłowa Dolna na 2012 rok 2012-05-29
Zarządzenie Nr 32/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia planu finansowo-rzeczowego sołectwa Jodłowa Górna na 2012 rok 2012-05-29
Zarządzenie Nr 33/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia planu finansowo-rzeczowego sołectwa Jodłowa Wisowa na 2012 rok 2012-05-29
Zarządzenie Nr 34/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia planu finansowo-rzeczowego sołectwa Zagórze na 2012 rok 2012-05-29
Zarządzenie Nr 35/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2012 rok 2012-05-29
Zarządzenie Nr 36/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 marca 2012r. uchylające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jodłowej 2012-05-29
Zarządzenie Nr 37/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 marca 2012r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jodłowej 2012-05-29
Zarządzenie Nr 38/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie upoważnienia zastępcy Wójta Gminy Jodłowa do składania oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem 2012-05-29
Zarządzenie Nr 39/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 10 kwietnia 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków przyznawania oraz warunków i sposobu wypłacania nagród dla kierowników gminnych jednostek organizacyjnych 2012-05-29
Zarządzenie Nr 40/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Jodłowa 2012-05-29
Zarządzenie Nr 41/12 Wójta Gminy Jodłowa z 20 kwietnia 2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2012-05-29
Zarządzenie Nr 42/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2012-05-29
Zarządzenie Nr 43/2012 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna z działek stanowiących mienie komunalne gminy Jodłowa 2012-05-29
Zarządzenie Nr 44/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2012-05-29
Zarządzenie Nr 45/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia zmiany regulaminu organizacyjnego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jodłowej 2012-05-29
Zarządzenie Nr 46/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2012 rok 2012-05-29
Zarządzenie Nr 47/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 11 maja 2012r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne gminy Jodłowa 2012-05-29
Zarządzenie Nr 48/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14 maja 2012r. w sprawie ogłoszenia rokowań po II przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Remizy OSP w Jodłowej, stanowiącego własność gminy Jodłowa 2012-05-29
Zarządzenie Nr 49/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14 maja 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2012 rok 2012-05-29
Zarządzenie Nr 50/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 18 maja 2012r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku wielofunkcyjnym WDK w Jodłowej 2012-05-29
Zarządzenie Nr 51/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 18 maja 2012r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za 2011 rok 2012-05-29
Zarządzenie Nr 52/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 21 maja 2012r. w sprawie zmiany planu finansowo-rzeczowego sołectwa Jodłowa Górna na 2012 rok 2012-05-29
Zarządzenie Nr 53/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 23 maja 2012r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne gminyJodłowa 2012-05-29
Zarządzenie Nr 54/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 23 maja 2012r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach ludzi i środowiska na terenie gminy Jodłowa 2012-07-19
Zarządzenie Nr 55/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25 maja 2012r. w sprawie ogłoszenia otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2012r. w zakresie : upowszechniania kultury fizycznej i sportu , ochrony zdrowia i promocji zdrowego trybu życia , wspierania inicjatyw na rzecz seniorów w ramach integracji międzypokoleniowej ,upowszechniania przedsięwzięć kulturalnych wzbogacających ofertę kulturalną gminy Jodłowa, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej. 2012-07-19
Zarządzenie Nr 56/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmiany planu finansowo-rzeczowego sołectwa Dęborzyn na 2012 rok. 2012-07-19
Zarządzenie Nr 57/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku wielofunkcyjnym WDK w Jodłowej 2012-07-20
Zarządzenie Nr 58/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna z działek stanowiących mienie komunalne gminy Jodłowa 2012-07-20
Zarządzenie Nr 59/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 6 czerwca 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Jodłowa za 2011 rok 2012-07-20
Zarządzenie Nr 60/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2012-07-20
Zarządzenie Nr 61/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 8 czerwca 2012r. w sprawie zmiany planu finansowo-rzeczowego sołectwa Zagórze na 2012 rok 2012-07-20
Zarządzenie Nr 62/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie zmiany w składzie komisji przetargowej 2012-07-20
Zarządzenie Nr 63/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2012-07-20
Zarządzenie Nr 64/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zmiany planu finansowo-rzeczowego sołectwa Dzwonowa na 2012 rok 2012-07-20
Zarządzenie Nr 65/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zmiany planu finansowo-rzeczowego sołectwa Jodłowa Dolna na 2012 rok 2012-07-20
Zarządzenie Nr 66/12 Wójta Gminy Jodłowa - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zasad opracowania obrony cywilnej gminy 2012-07-20
Zarządzenie Nr 67/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej za 2011 rok 2012-07-20
Zarządzenie Nr 68/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 18 czerwca 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej i ustalenia regulaminu jej pracy 2012-07-20
Zarządzenie Nr 69/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2012r. w następujących zakreasach: 2012-07-20
Zarządzenie Nr 70/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2013 rok 2012-07-20
Zarządzenie Nr 71/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowości rozliczenia wykorzystania dotacji przedmiotowych 2012-07-20
Zarządzenie Nr 72/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2012 rok 2012-07-20
Zarządzenie Nr 73/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Jodłowa w 2012 roku 2012-07-20
Zarządzenie Nr 74/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o.Kierownikowi Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jodłowej 2012-07-20
Zarządzenie Nr 75/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie oddania w użyczenie lokalu użytkowego, stanowiącego mienie komunalne gminy 2012-07-20
Zarządzenie Nr 76/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert na sprzedaż samochodu pożarniczego 2012-07-20
Zarządzenie Nr 77/2012 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20.07.2012r. w sprawie sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew z mienia komunalnego Gminy Jodłowa 2012-09-07
Zarządzenie Nr 78/2012 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20.07.2012r. w sprawie sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew z mienia komunalnego Gminy Jodłowa 2012-09-07
Zarządzenie Nr 79/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2012 rok 2012-09-07
Zarządzenie Nr 80/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie oddania w użyczenie lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne 2012-09-07
Zarządzenie Nr 81/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2012-09-07
Zarządzenie Nr 82/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2012-09-07
Zarządzenie Nr 83/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2012-09-07
Zarządzenie Nr 84/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2012-09-07
Zarządzenie Nr 85/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości z przeznaczeniem pod gminne targowisko 2012-09-07
Zarządzenie Nr 86/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dęborzynie 2012-09-07
Zarządzenie Nr 87/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Jodłowej 2012-09-07
Zarządzenie Nr 88/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Jodłowej 2012-09-07
Zarządzenie Nr 89/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie oddania w użyczenie lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne z przeznaczeniem na lokal mieszkalny 2012-09-07
Zarządzenie Nr 90/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 7 sierpnia 2012r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2012-09-11
Zarządzenie Nr 91/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 2012-09-11
Zarządzenie Nr 92/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy Jodłowa za I półrocze 2012r. 2012-09-11
Zarządzenie Nr 93/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany planu finansowo-rzeczowego sołectwa Jodłowa Dolna na 2012 rok 2012-09-11
Zarządzenie Nr 94/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały pod obrady Rady Gminy 2012-09-11
Zarządzenie Nr 95/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały pod obrady Rady Gminy 2012-09-11
Zarządzenie Nr 96/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna z działek stanowiących mienie komunalne gminy Jodłowa 2012-09-11
Zarządzenie Nr 97/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna z działek stanowiących mienie komunalne gminy Jodłowa 2012-09-11
Zarządzenie Nr 98/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2012-09-11
Zarządzenie Nr 99/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2012-09-11
Zarzązdenie Nr 100/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany planu finansowo-rzeczowego sołectwa Jodłowa Górna na 2012 rok 2012-09-11
Zarządzenie Nr 101/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2012 rok 2012-10-29
Zarządzenie Nr 102/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 sierpnia 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia składu osobowego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Jodłowa 2012-10-29
Zarządzenie Nr 103/12 Wójta Gminy Jodłowa - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego do nadzoru przygotowań publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę do funkcjonowania w warunkach specjalnych 2012-10-29
Zarządzenie Nr 104/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 września 2012r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku wielofunkcyjnym WDK w Jodłowej 2012-10-29
Zarządzenie Nr 105/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 września 2012r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku wielofunkcyjnym WDK w Jodłowej 2012-10-29
Zarządzenie Nr 106/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20 września 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2012 rok 2012-10-29
Zarządzenie Nr 107/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 2 października 2012r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne, z przeznaczeniem na lokal mieszkalny 2012-10-29
Zarządzenie Nr 108/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 8 października 2012r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2012-10-29
Zarządzenie Nr 109/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15 października 2012r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej do podpisywania tytułów wykonawczych wobec dłużników alimentacyjnych 2012-10-29
Zarządzenia Nr 110/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 18 października 2012r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu 2012-10-29
Zarządzenie Nr 111/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 października 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2012 rok 2012-11-21
Zarządzenie Nr 112/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 października 2012r. w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne 2013-01-17
Zarządzenie Nr 113/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 31 października 2012r. w sprawie przyjęcia w użyczenie nieruchomości zabudowanej 2013-01-17
Zarządzenie Nr 114/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 5 listopada 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej i ustalenia regulaminu jej pracy 2013-01-17
Zarządzenie Nr 115/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie powołania Komisji do weryfikacji wniosków mieszkańców o umożliwienie uczestnictwa w Projekcie 2013-01-17
Zarządzenie Nr 116/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2013-01-17
Zarządzenie Nr 117/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie powołania zespołu ds.wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Jodłowa 2013-01-17
Zarządzenie Nr 118/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Jodłowa na 2013 rok 2013-01-17
Zarządzenie Nr 119/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jodłowa 2013-01-17
Zarządzenie Nr 120/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie zmiany planu finansowo-rzeczowego sołectwa Jodłowa Dolna na 2012 rok 2013-01-17
Zarządzenie Nr 121/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2012 rok 2013-01-17
Zarządzenie Nr 122/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie rozwiązania najmu lokalu użytkowego 2013-01-17
Zarządzenie Nr 123/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2013-01-17
Zarządzenie Nr 124/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany planu finansowo-rzeczowego sołectwa Jodłowa Górna na 2012 rok 2013-01-17
Zarządzenie Nr 125/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Jodłowa 2013-01-17
Zarządzenie Nr 126/12 Wójta Gminy Jodłowa Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej na terenie gminy Jodłowa. 2012-11-30
Zarządzenie Nr 127/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia naboru projektów służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Jodłowa 2013-01-17
Zarządzenie Nr 128/12 Wójta Gminy Jodłowa Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu obiektów celem oceny ich stanu technicznego i przydatności oraz ich przygotowania na potrzeby prowadzenia zabiegów sanitarnych w ramach realizacji zadań obrony cywilnej 2013-07-05
Zarządzenie Nr 129/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2013-01-17
Zarządzenie Nr 130/12 Wójta Gminy Jodłowa Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie powołania Zespołu do wypracowania sposobu, organizacji i zasad opracowania planu obrony cywilnej 2013-07-05
Zarządzenie Nr 131/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne 2013-01-17
Zarządzenie Nr 132/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne 2013-01-17
Zarządzenie Nr 133/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2013-01-17
Zarządzenie Nr 134/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2012 rok 2013-01-17
Zarządzenie Nr 135/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku dla ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej ,stanowiącym mienie komunalne 2013-01-17
Zarządzenie Nr 136/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych , których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro" 2013-01-17
Zarządzenie Nr 137/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Jodłowa oraz kontroli i obiegu dokumentów ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług 2013-07-05
Zarządzenie Nr 138/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2012 rok 2013-07-05
Zarządzenie Nr 139/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2013-07-05
Zarządzenie Nr 140/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Jodłowa 2013-01-17
Zarządzenie Nr 141/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia zmiany regulaminu organizacyjnego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jodłowej 2013-07-05
Zarządzenie Nr 142/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu gminy Jodłowa dla samorządowej instytucji kultury 2013-07-05
Zarządzenie Nr 143/12 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia zasad rozliczenia dotacji przedmiotowych przyznanych Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Jodłowej 2013-07-05


  Ilość odwiedzin: 2768395