Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

 Nazwa pozycji Data
Zarządzenie Nr 1/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 5 stycznia 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2011-01-06
Zarządzenie Nr 2/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 5 stycznia 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2011-01-06
Zarządzenie Nr 3/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 10 stycznia 2011r. w sprawie oddania w użyczenie lokalu użytkowego, stanowiącego mienie komunalne 2011-01-13
Zarządzenie Nr 4/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia stawek czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym 2011-02-10
Zarządzenie Nr 5/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 5 stycznia 2011r. w sprawie umorzenia należności z tytułu odsetek od niezapłaconych w terminie faktur dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy 2011-02-10
Zarządzenie Nr 6/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Jodłowa 2011-02-10
Zarządzenie Nr 7/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2011-02-10
Zarządzenie Nr 8/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Zajezdni PKS w Jodłowej 2011-02-10
Zarządzenie Nr 9/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego (gabinetu stomatologicznego wraz ze sprzętem) znajdującego się w budynku dla ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej 2011-02-10
Zarządzenie Nr 10/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przedłożenia raportu z wykonania Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jodłowa w 2010 r. 2011-02-10
Zarządzenie Nr 11/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2011-02-10
Zarządzenie Nr 12/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały pod obrady Rady Gminy 2011-02-21
Zarządzenie Nr 13/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie ogłoszenia naboru projektów służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Jodłowa 2011-02-28
Zarządzenie Nr 14/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 21 luty 2011r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2011-02-28
Zarządzenie Nr 15/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 luty 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2011 rok 2011-03-15
Zarządzenie Nr 16/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 luty 2011r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2011-05-16
Zarządzenie Nr 17/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14 marca 2011r. w sprawie projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2011-03-15
Zarządzenie Nr 18/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15 marca 2011r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku dla ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej, stanowiącym mienie komunalne 2011-03-21
Zarządzenie Nr 19/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 18 marca 2011r. w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrzenia złożonych projektów służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Jodłowa 2011-03-21
Zarządzenie Nr 20/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 21 marca 2011r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały pod obrady Rady Gminy 2011-03-31
Zarządzenie Nr 21/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 21 marca 2011r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2011-03-31
Zarządzenie Nr 22/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 marca 2011r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Jodłowa za 2010 rok 2011-03-31
Zarządzenie Nr 23/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2011 rok 2011-03-31
Zarządzenie Nr 24/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2011-03-31
Zarządzenie Nr 25/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 marca 2011r. dotyczące wyboru projektu z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Jodłowa i ustalenia wysokości dotacji 2011-03-31
Zarządzenie Nr 26/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach gminy Jodłowa 2011-04-05
Zarządzenie Nr 27/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia wzoru zgłoszenia kandydata na Sołtysa i kandydata na członka Rady Sołeckiej, wzoru oświadczenia kandydata na Sołtysa i kandydata na członka Rady Sołeckiej o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralności, wzoru wykazu wyborców popierających zgłoszenie kandydata na Sołtysa i kandydata na człpnka Rady Sołeckiej oraz wzoru zgłoszenia kandydata na członka komisji wyborczej w wyborach Sołtysów i członków Rad Sołeckich w gminie Jodłowa 2011-04-05
Zarządzenie Nr 28/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2011 rok 2011-05-16
Zarządzenie Nr 29/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 31 marca 2011r. uchylające zarządzenie w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2011-04-05
Zarządzenie Nr 30/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 31 marca 2011r. uchylające zarządzenie w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2011-05-16
Zarządzenie Nr 31/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie rozwiązania umowy użyczenia lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne, z przeznaczeniem na lokal mieszkalny 2011-05-16
Zarządzenie Nr 32/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania oraz protokołów głosowania i wyniku wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich w gminie Jodłowa 2011-05-16
Zarządzenie Nr 33/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wzoru protokołu obsadzenia mandatu Sołtysa bez głosowania oraz wzoru protokołu obsadzenia mandatów członków Rady Sołeckiej bez głosowania 2011-05-16
Zarządzenie Nr 34/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wzoru pieczęci komisji wyborczej w wyborach Sołtysów i członków Rad Sołeckich 2011-05-16
Zarządzenie Nr 35/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie nieodpłatnego przekazania drzewa z działek stanowiących mienie komunalne Gminy Jodłowa 2011-05-16
Zarządzenie Nr 36/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie trybu pracy komisji wyborczych w wyborach Sołtysów i członków Rad Sołeckich 2011-05-16
Zarządzenie Nr 37/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2011-05-16
Zarządzenie Nr 38/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2011 roku 2011-05-16
Zarządzenie Nr 39/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za 2010 rok 2011-05-16
Zarządzenie Nr 40/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2011 rok 2011-05-16
Zarządzenie Nr 41/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej za 2010 rok 2011-05-16
Zarządzenie Nr 42/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie powołania Komisji Wyborczej w Dębowej do przeprowadzenia wyborów Sołtysa sołectwa Dębowa zarządzonych na dzień 15 maja 2011r. 2011-05-16
Zarządzenie Nr 43/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 6 maja 2011r. w sprawie oddania w użyczenie lokalu użytkowego, stanowiącego mienie komunalne 2011-05-16
Zarządzenie Nr 44/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 9 maja 2011r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2011-05-16
Zarządzenie Nr 46/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 maja 2011r. uchylające zarządzenie w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2011-05-16
Zarządzenie Nr 47/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 maja 2011r. uchylające zarządzenie w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2011-05-16
Zarządzenie Nr 48/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 maja 2011r. uchylające zarządzenie w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2011-05-16
Zarządzenie Nr 49/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 maja 2011r. uchylające zarządzenie w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2011-05-16
Zarządzenie Nr 50/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie zmian budżetu gminy Jodlowa na 2011 rok. 2011-08-10
Zarządzenie Nr 51/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 17 maja 2011r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku wielofunkcyjnym WDK w Jodłowej 2011-08-10
Zarządzenie Nr 52/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 maja 2011r. w sprawie ustalenia planu finansowo-rzeczowo sołectwa Gminy Jodłowa na 2011 rok. 2011-08-10
Zarządzenie Nr 53/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 maja 2011r. w sprawie ustalenia planu finansowo-rzeczowo sołectwa Gminy Jodłowa na 2011 rok. 2011-08-10
Zarządzenie Nr 54/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 maja 2011r. w sprawie ustalenia planu finansowo-rzeczowo sołectwa Gminy Jodłowa na 2011 rok. 2011-08-10
Zarządzenie Nr 55/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 maja 2011r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2011-08-10
Zarządzenie Nr 56/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 maja 2011r. w sprawie ustalenia planu finansowo-rzeczowo sołectwa Gminy Jodłowa na 2011 rok. 2011-08-10
Zarządzenie Nr 57/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 maja 2011r. w sprawie ustalenia planu finansowo-rzeczowo sołectwa Gminy Jodłowa na 2011 rok. 2011-08-10
Zarządzenie Nr 58/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 23 maja 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej. 2011-08-10
Zarządzenie Nr 59/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25 maja 2011r. w sprawie oddania w użyczenie lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne, z przeznaczeniem na lokal mieszkalny. 2011-08-10
Zarządzenie Nr 60/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2011 rok 2011-08-10
Zarządzenie Nr 61/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2011-08-10
Zarządzenie Nr 62/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia planów finansowo-rzeczowych sołectw Gminy Jodłowa na 2011 rok. 2011-08-10
Zarządzenie Nr 63/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej 2011-08-10
Zarządzenie Nr 64/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie ustalenia planu finansowo-rzeczowego sołectwa Gminy Jodłowa na 2011 rok 2011-08-11
Zarządzenie Nr 65/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej. 2011-08-11
Zarządzenie Nr 66/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2011-08-11
Zarządzenie Nr 67/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających członków rady Sołeckiej Sołectwa Jodłowa Wisowa 2011-08-11
Zarządzenie Nr 68/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ustalania wzoru zgłoszenia kandydata na członka Rady Sołeckiej, wzoru oświadzcenia kandydata na członka Rady Sołeckiej o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o posiadania prawa wybieralności, wzoru wykazu wyborców popierających zgłoszenie kandydata na członka Rady Sołeckiej oraz wzoru zgłoszenia kandydata członka komisji wyborczej w wyborach uzupełniających Rad Sołeckich w gminie Jodłowa 2011-08-11
Zarządzenie Nr 69/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ustalania wzorów kart do głosowania oraz protokołów głosowania i wyniku wyborów w wyborach uzupełniających członków Rad Sołeckich w gminie Jodłowa 2011-08-11
Zarządzenie Nr 70/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wzoru protokołu obsadzenia mandatów czlonków Rady Sołeckiej bez głosowania w wyborach uzupełniających 2011-08-11
Zarządzenie Nr 71/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie wynajecia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku WDK w Jodłowej. 2011-08-11
Zarządzenie Nr 73/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2011-08-11
Zarządzenie Nr 74/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie wystapienia z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu. 2011-08-11
Zarządzenie 75/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jodłowej. 2011-08-11
Zarządzenie 76/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jodłowej. 2011-08-11
Zarządzenie 77/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie umorzenia należności z tytułu odsetek od niezapłaconych w terminie faktur dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy 2011-08-11
Zarządzenie 78/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna z działek stanowiących mienie komunalne gminy Jodłowa. 2011-08-11
Zarządzenie Nr 79/2011 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna z działek stanowiących mienie komunalne gminy Jodłowa 2011-06-27
Zarządzenie Nr 80/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2011 rok 2011-08-10
Zarządzenie Nr 80A/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 04 lipca 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2011 rok 2011-08-10
Zarządzenie Nr 81/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia darowizny. 2011-08-11
Zarządzenie Nr 82/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2011-08-11
Zarządzenie Nr 83/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2011-08-11
Zarządzenie Nr 84/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie powolania komisji ds.szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej spowodowanych przez klęski żywiołowe w gminie Jodłowa 2011-08-11
Zarządzenie Nr 85/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2011 rok 2011-08-10
Zarządzenie Nr 86/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 lipca 2011 . w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2011-08-11
Zarządzenie Nr 87/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 lipca 2011r w sprawie wyznaczenia składu osobowego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Jodłowa 2011-09-07
Zarządzenie Nr 88/1 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25 lipca 2011r w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2011-08-11
Zarządzenie Nr 88A/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2011 rok 2011-12-27
Zarządzenie Nr 89/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie składu osobowego Gminnej Komisji ds.szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych na terenie Gminy Jodłowa w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, osunięcie się ziemi lub lawinę 2011-12-27
Zarządzenie Nr 90/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 08 sierpnia 2011r w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2011 rok 2011-09-07
Zarządzenie Nr 91/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2011-09-07
Zarządzenie Nr 92/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 16 sierpnia 2011 roku w sprawie oddania w użyczenie lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne z przeznaczeniem na lokal mieszkalny 2011-09-07
Zarządzenie Nr 93/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 sierpnia 2011 roku w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy Jodłowa za I półrocze 2011 roku 2011-09-07
Zarządzenie Nr 94/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 23 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany planu finansowo - rzeczowego sołectwa Jodłowa Górna na 2011 rok 2011-09-07
Zarządzenie Nr 95/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Dęborzynie 2011-09-07
Zarządzenie Nr 96/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Dęborzynie 2011-09-07
Zarządzenie Nr 97/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2011-09-07
Zarządzenie Nr 98/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie wydzierżawienie nieruchomości z przeznaczeniem pod gminne targowisko 2011-09-07
Zarządzenie Nr 99/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie pełnienia zastępstwa w czasie nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Armii Krajowej w Dębowej 2011-09-07
Zarządzenie Nr 100/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu zastępstwo dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Partyzantów im. Partyzantów Armii Krajowej w Dębowej 2011-09-07
Zarządzenie Nr 101/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2011 rok 2011-09-07
Zarządzenie Nr 102/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2011-09-07
Zarządzenie Nr 103/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 5 września 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej 2011-09-07
Zarządzenie Nr 104/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 5 września 2011 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej 2011-09-08
Zarządzenie Nr 105/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 5 września 2011 roku w sprawie zmian w wieloletniej proognozie finansowej Gminy Jodłowa 2011-09-08
Zarządzenie Nr 106/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 5 września 2011 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu 2011-09-08
Zarządzenie Nr 107/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 5 września 2011 roku w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej Nr 1 w Jodłowej 2011-09-08
Zarządzenie Nr 108/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 5 września 2011 roku w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego 2011-09-08
Zarządzenie Nr 109/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 7 września 2011 roku w sprawie zmiany planu finansowo - rzeczowego sołectwa Jodłowa Dolna na 2011 rok 2011-09-08
Zarządzenie Nr 110/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 września 2011 roku w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2011r. 2011-12-01
Zarządzenie Nr 111/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 września 2011 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2011-12-01
Zarządzenie Nr 112/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 września 2011 roku w sprawie zmiany planu finansowa - rzeczowego sołectwa Dębowa na 2011 rok 2011-12-01
Zarządzenie Nr 113/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 września 2011 roku w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2011 rok 2011-12-01
Zarządzenie Nr 114/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 września 2011 roku uchylające zarządzenie w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2011-12-01
Zarządzenie Nr 115/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 września 2011 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2011-12-01
Zarządzenie Nr 116/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 września 2011 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2011-12-01
Zarządzenie Nr 117/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 września 2011 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2012 2011-12-01
Zarządzenie Nr 118/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 września 2011 roku w sprawie opracowanie materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2012 rok 2011-12-01
Zarządzenie Nr 119/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 września 2011 roku w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2011 rok 2011-12-01
Zarządzenie Nr 120/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 6 października 2011 roku w sprawie przedłożenia projktów uchwał pod obrady Rady Gminy 2011-12-01
Zarządzenie Nr 121/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 7 października 2011 roku uchylające zarządzenie Nr 106/11 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu 2011-12-01
Zarządzenie Nr 121a/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 7 października 2011 roku w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2011rok 2011-12-01
Zarządzenie Nr 122/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 13 października 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Jodłowa 2011-12-01
Zarządzenie Nr 123/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 17 października 2011 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych 2011-12-01
Zarządzenie Nr 124/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 17 października 2011 roku w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2011 rok 2011-12-01
Zarządzenie Nr 125/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25 października 2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2011-12-01
Zarządzenie Nr 126/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 października 2011 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowejGminy Jodłowa 2011-12-01
Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 października 2011 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu 2011-12-01
Zarządzenie Nr 128/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 17 października 2011 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu 2011-12-01
Zarządzenie Nr 129/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2011 rok 2011-12-01
Zarządzenie Nr 130/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 października 2011 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 99/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pełnienia zastępstwa w czasie nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Armii Krajowej w Dębowej 2011-12-01
Zarządzenie Nr 131/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 października 2011 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 100/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu zastępstwo dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Armii Krajowej w Dębowej 2011-12-01
Zarządzenie Nr 132/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 31 października 2011 roku w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne 2011-12-01
Zarządzenie Nr 133/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 2011-12-01
Zarządzenie Nr 134/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2011-12-01
Zarządzenie Nr 135/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Jodłowa na 2012 rok 2011-12-01
Zarządzenie Nr 136/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jodłowa 2011-12-01
Zarządzenie Nr 137/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie ogłoszenia naboru projektów służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Jodłowa 2011-12-01
Zarządzenie Nr 138/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2011 rok 2011-12-01
Zarządzenie Nr 140/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku dla ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej, stanowiącym mienie komunalne 2011-12-01
Zarządzenie Nr 141/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku dla ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej, stanowiącym mienie komunalne 2011-12-01
Zarządzenie Nr 142/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku dla ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej, stanowiącym mienie komunalne 2011-12-01
Zarządzenie Nr 143/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku dla ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej stanowiącym mienie komunalne 2011-12-01
Zarządzenie Nr 144/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie oddania w użyczenie lokalu użytkowego, stanowiącego mienie komunalne 2011-12-01
Zarządzenie Nr 145/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu 2011-12-01
Zarządzenie Nr 146/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne 2012-01-12
Zarządzenie Nr 147/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2012-01-13
Zarządzenie Nr 148/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie oddania w najem lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne 2012-01-13
Zarządzenie Nr 149/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2011 rok 2012-01-13
Zarządzenie Nr 150/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrzenia złożonych projektów służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Jodłowa 2012-01-13
Zarządzenie Nr 151/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego do nadzoru przygotowań publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę do funkcjonowania w warunkach specjalnych 2012-01-13
Zarządzenie Nr 152/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2012-01-13
Zarządzenie Nr 153/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu 2012-01-13
Zarządzenie Nr 155/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2011 rok 2012-01-12
Zarządzenie Nr 156/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie 2012-01-12
Zarządzenie Nr 160/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie oddania w najem lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne 2012-01-12
Zarządzenie Nr 157/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2012-01-12
Zarządzenie Nr 158/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 grudnia 2011 roku dotyczące wyboru projektu w sprawie w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Jodłowa i ustalenia wysokości dotacji 2012-01-12
Zarządzenie Nr 159/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie przedłożenia projektu uchwały pod obrady Rady Gminy 2012-01-12
Zarządzenie Nr 161/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Jodłowa 2012-09-21
Zarządzenie Nr 162/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2011 rok 2012-09-21
Zarządzenie Nr 164/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2012-03-22
Zarządzenie Nr 165/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 grudnia 2011r zmieniające zarządzenie Nr 162/11 w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2011 rok 2012-03-22
Zarządzenie Nr 166/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2011 rok 2012-03-22
Zarządzenie Nr 163/11 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Jodłowa 2012-03-28


  Ilość odwiedzin: 2768398