Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

 Nazwa pozycji Data
Zarządzenie Nr 1/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 6 stycznia 2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2010-04-23
Zarządzenie Nr 2/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 6 stycznia 2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2010-04-23
Zarządzenie Nr 3/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 11 stycznia 2010r. w sprawie oddania w użyczenie lokalu użytkowego, stanowiącego mienie komunalne 2010-04-23
Zarządzenie Nr 4/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 13 stycznia 2010r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2010-04-23
Zarządzenie Nr 5/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14 stycznia 2010r. w sprawie ponoszenia kosztów i świadczeń związanych z eksploatacją budynku nr 70A w Dębowej 2010-04-23
Zarządzenie Nr 6/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 18 stycznia 2010r. w sprawie zmiany planu wykonawczego do budżetu gminy Jodłowa na 2010 rok 2010-04-23
Zarządzenie Nr 7/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie powołania komisji konkursowej 2010-04-23
Zarządzenie Nr 8/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie umorzenia należności z tytułu odsetek od niezapłaconych w terminie faktur dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy 2010-04-23
Zarządzenie Nr 9/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2010 rok 2010-04-23
Zarządzenie Nr 10/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 01 lutego 2010r. w sprawie ustalenia stawek czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym 2010-04-23
Zarządzenie Nr 11/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2010-04-23
Zarządzenie Nr 12/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert 2010-04-23
Zarządzenie Nr 13/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego (gabinetu stomatologicznego wraz ze sprzętem) znajdującego się w budynku dla ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej 2010-04-23
Zarządzenie Nr 14/10 Wójta Gminy Jodłowa w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Zajezdni PKS w Jodłowej 2010-04-23
Zarządzenie Nr 15/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 16 lutego 2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2010-04-23
Zarządzenie Nr 16/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie przedłożenia uchwał pod obrady Rady Gminy 2010-04-23
Zarządzenie Nr 17/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmiany regulaminu organizacyjnego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jodłowej 2010-04-23
Zarządzenie Nr 19/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 luty 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2010 rok 2010-04-23
Zarządzenie Nr 20/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 8 marca 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2010 rok 2010-04-23
Zarządzenie Nr 21/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 9 marca 2010r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku dla ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej, stanowiącym mienie komunalne 2010-04-23
Zarządzenie Nr 22/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 10 marca 2010r. w sprawie przedłożenia raportu z wykonania Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jodłowa w 2009r. 2010-04-23
Zarządzenie Nr 23/10 Wójta Gminy Jodłowa - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 10 marca 2010r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa , zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Jodłowa w 2010 roku 2010-04-23
Zarządzenie Nr 24/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 10 marca 2010r. w sprawie określenia składu,organizacji, siedziby oraz trybu pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2010-04-23
Zarządzenie Nr 25/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 10 marca 2010r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Jodłowa za 2009 rok w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Jodłowa za 2009 rok 2010-04-23
Zarządzenie Nr 26/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 16 marca 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2010 rok 2010-04-23
Zarządzenie Nr 27/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 marca 2010r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2010-04-23
Zarządzenie Nr 28/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia przedłożenia projektu uchwały pod obrady Rady Gminy 2010-04-26
Zarządzenie Nr 29/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 marca 2010r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jodłowej 2010-04-26
Zarządzenie Nr 30/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 marca 2010r. w sprawie wydzierżawienia działki mienia komunalnego w drodze bezprzetargowej 2010-04-26
Zarządzenie Nr 31/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 marca 2010r. w sprawie powołania Zespołu Koordynującego na rok 2010 do aktualizacji i wdrażania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jodłowa na lata 2008-2017 2010-04-26
Zarządzenie Nr 32/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 marca 2010r. w sprawie powołania Koordynatorów do wdrażania Celów Strategicznych zawartych w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jodłowa na lata 2008-2017 2010-04-26
Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30.03.2010r. w sprawie powołania Zespołów Zadaniowych do wdrożania Celów Strategicznych zawartych w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jodłowa na lata 2008-2017 2010-06-17
Zarządzenie Nr 34/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 7 kwietnia 2010r. w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego 2010-06-17
Zarządzenie Nr 35/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 kwietnia 2010r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2010-06-17
Zarządzenie Nr 36/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14 kwietnia 2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2010-06-17
Zarządzenie Nr 37/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2010 rok 2010-06-17
Zarządzenie Nr 38/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie oddania w użyczenie lokalu użytkowego, stanowiącego mienie komunalne 2010-06-17
Zarządzenie Nr 39/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia kwoty odsetek ustawowych od należności cywilnoprawnych, których się nie nalicza 2010-06-17
Zarządzenie Nr 40/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 4 maja 2010r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o.Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jodłowej 2010-06-17
Zarządzenie Nr 41/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 7 maja 2010r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2010-06-17
Zarządzenie Nr 42/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 11 maja 2010r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej Nr 1 w Jodłowej 2010-06-17
Zarządzenie Nr 43/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 maja 2010r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku nr 69 w Jodłowej, stanowiącym mienie komunalne 2010-06-17
Zarządzenie Nr 44/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14 maja 2010r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za 2009 rok 2010-06-17
Zarządzenie Nr 44a/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14 maja 2010r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały pod obrady Rady Gminy 2010-06-17
Zarządzenie Nr 45/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 16 maja 2010r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Jodłowa 2010-06-17
Zarządzenie Nr 46/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 17 maja 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2010 rok 2010-06-17
Zarządzenie Nr 47/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 maja 2010r. w sprawie powołania komisji ds.szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej spowodowanych przez klęski żywiołowe w gminie Jodłowa 2010-06-17
Zarządzenie Nr 48/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20 maja 2010r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej za 2009 rok. 2010-06-17
Zarządzenie Nr 49/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie wyznaczenia lidera gminnego w Powszechnym Spisie Rolnym 2010 2010-06-17
Zarządzenie Nr 50/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 maja 2010r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Jodłowa 2010-06-17
Zarządzenie Nr 51/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25 maja 2010r. w sprawie przyjęcia darowizny 2010-06-17
Zarządzenie Nr 52/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25 maja 2010r. w sprawie składu osobowego Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych na terenie Gminy Jodłowa w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania , przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę 2010-06-17
Zarządzenie Nr 53/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 maja 2010r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2010-06-17
Zarządzenie Nr 54/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2010 rok 2010-06-17
Zarządzenie Nr 55/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze gminy Jodłowa wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r. 2010-09-15
Zarządzenie Nr 56/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania komisji ds.szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej spowodowanych przez klęski żywiołowe w gminie Jodłowa 2010-09-15
Zarządzenie Nr 57/10 Wójta Gminy Jodłowa - Gminnego Komisarza Spisowego z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego 2010-09-15
Zarządzenie Nr 58/10 Wójta Gminy Jodłowa - Gminnego Komisarza Spisowego z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego 2010-09-15
Zarządzenie Nr 59/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2010-09-15
Zarządzenie Nr 60/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2010-09-15
Zarządzenie Nr 61/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 3 czerwca 2010r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Jodłowa 2010-09-15
Zarządzenie Nr 62/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 4 czerwca 2010r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu 2010-09-15
Zarządzenie Nr 63/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Jodłowa 2010-09-15
Zarządzenie Nr 64/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Gminnej Komisji d/s szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych na terenie gminy Jodłowa w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej , w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad,deszcz nawalny , ujemne skutki przezimowania, przymrozki wosenne, powódź , huragan, piorun, osunięcie się ziemi lub lawinę 2010-09-15
Zarządzenie Nr 65/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie oddania w użyczenie lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne , z przeznaczeniem na lokal mieszkalny 2010-09-15
Zarządzenie Nr 66/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2010 rok 2010-09-15
Zarządzenie Nr 67/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2010 rok 2010-09-15
Zarządzenie Nr 68/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie użyczenia lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne , z przeznaczeniem na lokal mieszkalny 2010-09-15
Zarządzenie Nr 70/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie oddania w użyczenie lokalu mieszkalnego , stanowiącego mienie komunalnego 2010-09-15
Zarządzenie Nr 71/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku wielofunkcyjnym WDK w Jodłowej 2010-09-15
Zarządzenie Nr 72/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2010 rok 2010-09-15
Zarządzenie Nr 73/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej 2010-09-15
Zarządzenie Nr 74/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2010 rok 2010-09-15
Zarządzenie Nr 75/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie powołania komisji ds.szacowania szkód powodziowych w budynkach mieszkalnych w gminie Jodłowa 2010-09-15
Zarządzenie Nr 76/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej 2010-09-15
Zarządzenie Nr 77/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Jodłowa 2010-09-15
Zarządzenie Nr 78/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2010 rok 2010-09-15
Zarządzenie Nr 79/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na usługi integracji społecznej zożonych w ramach Programu Integracji Społecznej stanowiącego część Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w 2010 roku dla gminy Jodłowa 2010-09-15
Zarządzenie Nr 80/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na usługi integracji społecznej zożonych w ramach Programu Integracji Społecznej stanowiącego część Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w 2010 roku dla gminy Jodłowa 2010-09-15
Zarządzenie Nr 81/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na usługi integracji społecznej zożonych w ramach Programu Integracji Społecznej stanowiącego część Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w 2010 roku dla gminy Jodłowa 2010-09-15
Zarządzenie Nr 82/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na usługi integracji społecznej zożonych w ramach Programu Integracji Społecznej stanowiącego część Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w 2010 roku dla gminy Jodłowa 2010-09-15
Zarządzenie Nr 83/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na usługi integracji społecznej zożonych w ramach Programu Integracji Społecznej stanowiącego część Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w 2010 roku dla gminy Jodłowa 2010-09-15
Zarządzenie Nr 84/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2010 rok 2010-09-15
Zarządzenie Nr 85/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2010-09-15
Zarządzenie Nr 86/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne gminy Jodłowa 2010-09-15
Zarządzenie Nr 87/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy 2010-09-15
Zarządzenie Nr 88/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2010 rok 2010-09-15
Zarządzenie Nr 90/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2010 rok 2010-09-15
Zarządzenie Nr 91/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2010 rok 2010-09-15
Zarządzenie Nr 92/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy Jodłowa za I półrocze 2010 roku 2010-09-15
Zarządzenie Nr 93/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości z przeznaczeniem pod gminne targowisko 2010-09-15
Zarządzenie Nr 94/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jodłowej 2010-09-15
Zarządzenie Nr 95/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącej obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jodłowej 2010-09-15
Zarządzenie Nr 96/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2011-01-18
Zarządzenie Nr 97/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 3 września 2010r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2011-01-18
Zarządzenie Nr 98/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 3 września 2010r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Jodłowa 2010-09-03
Zarządzenie Nr 99/10 wójta Gminy Jodłowa z dnia 3 września 2010r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2011 rok 2010-09-03
Zarządzenie Nr 100/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 3 września 2010r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2011 rok 2010-09-03
Zarządzenie Nr 101/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 3 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmiany regulaminu organizacyjnego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jodłowej 2010-09-03
Zarządzenie Nr 102/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 03.09.2010r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej i ustalenia regulaminu jej pracy 2010-09-03
Zarządzenie Nr 103/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20 września 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2010 rok 2010-12-10
Zarządzenie Nr 104/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 września 2010r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendium za wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. 2010-09-24
Zarządzenie Nr 105/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 września 2010r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2011-01-18
Zarządzenie Nr 106/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28.09.2010r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej i ustalenia regulaminu jej pracy 2011-01-18
Zarządzenie Nr 107/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2010 rok 2010-12-10
Zarządzenie Nr 108/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 4 października 2010r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej Nr 1 w Jodłowej 2010-10-04
Zarządzenie Nr 109/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 października 2010r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2010-10-12
Zarządzenie Nr 110/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 października 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2010 rok 2010-12-10
Zarządzenie Nr 111/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15 października 2010r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne gminy Jodłowa 2010-10-15
Zarządzenie Nr 112/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 października 2010r. w sprawie ogłoszenia przeatrgu na sprzedaż odcinka oświetlenia drogowego w miejscowości Dęborzyn 2010-10-19
Zarządzenie Nr 113/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 października 2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż odcinka linii oświetlenia drogowego w miejscowości Dęborzyn 2010-10-19
Zarządzenie Nr 114/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22 października 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2010 rok 2010-12-10
Zarządzenie Nr 115/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego (aukcji) na sprzedaż odcinka linii oświetlenia drogowego 2010-10-26
Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 października 2010r. w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne 2010-10-26
Zarządzenie Nr 117/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 października 2010r. w sprawie oddania w użyczenie lokalu użytkowego, stanowiącego mienie komunalne 2010-10-27
Zarządzenie Nr 118/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 października 2010r. w sprawie oddania w użyczenie lokalu użytkowego, stanowiącego mienie komunalne 2010-10-27
Zarządzenie Nr 119/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 października 2010r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu 2010-10-27
Zarządzenie Nr 120/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 października 2010r.w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu 2010-10-27
Zarządzenie Nr 121/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2010 rok 2010-12-10
Zarządzenie Nr 122/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2010-11-03
Zarządzenie Nr 123/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu 2010-11-03
Zarządzenie Nr 124/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2010-11-10
Zarządzenie Nr 125/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Jodłowa na 2011 rok 2010-11-12
Zarządzenie Nr 126/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jodłowa 2010-11-12
Zarządzenie Nr 127/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 listopada 2010r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2010-11-19
Zarządzenie Nr 128/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 listopada 2010r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2010-11-19
Zarządzenie Nr 129/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 18 listopada 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2010 rok 2010-12-10
Zarządzenie Nr 130/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19.11.2010r. w sprawie nieodpłatnego przekazania drzewa z działek stanowiących mienie komunalne Gminy Jodłowa 2010-11-19
Zarządzenie Nr 131/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2010-11-30
Zarządzenie Nr 132/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie oddania w najem lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne 2010-11-30
Zarządzenie Nr 133/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2010 rok 2010-11-30
Zarządzenie Nr 134/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie przedłożenia projhektu uchwały pod obrady Rady Gminy 2010-12-10
Zarządzenie Nr 135/10 Wójta Gminy Jodłowa -Gminnego Komisarza Spisowego z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie wyznaczenia lidera gminnego oraz powołania Gminnego Biura Spisowego 2010-12-10
Zarządzenie Nr 136/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 7 grudbnia 2010r. w sprawie oddania w użyczenie lokalu użytkowego , stanowiącego mienie komunalne 2011-01-18
Zarządzenie Nr 137/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne. 2011-01-18
Zarządzenie Nr 138/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne 2011-01-18
Zarządzenie Nr 139/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2011-01-18
Zarządzenie Nr 140/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie oddania w użyczenie działki mienia komunalnego oraz lokalu użytkowego, stanowiącego mienie komunalne 2011-01-18
Zarządzenie Nr 141/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie oddania w użyczenie lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne 2011-01-18
Zarządzenie Nr 142/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2010 rok 2011-01-18
Zarządzenie Nr 143/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22 grudnia 2010r w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2011-01-18
Zarządzenie Nr 144/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2010 rok 2011-01-18
Zarządzenie Nr 145/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2011-01-18
Zarządzenie Nr 146/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2010 rok 2011-01-18
Zarządzenie Nr 147/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnegi Urzędu Gminy Jodłowa 2011-03-28
Zarządzenie Nr 148/10 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Remizy OSP w Jodłowej 2010-12-30


  Ilość odwiedzin: 2768410