Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Zmiany

Drukuj
Pozycja "Zmiany" zawiera archiwalne treści dokumentów dostępnych wcześniej na stornach BIP Gminy Jodłowa.
Nazwa pozycji Data
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości powyżej 30000 euro 2003-07-18
Powiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na zmianę konstrukcji dachu ze stropodachu na czterospadowy na budynku Banku Spółdzielczego i Urzędu Gminy Jodłowa 2003-09-04
Ogłoszenie o konkursie 2004-01-15
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości do 30000 euro 2003-09-17
Powiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na remont i modernizację drogi nr 353 i części drogi nr 481 położonej w Zagórzu. 2003-09-30
Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2004-02-03
Powiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie nadbudowy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jodłowej z przeznaczeniem na Gimnazjum - I i II etap tj. rozbiórka istniejącego dachu i budowa nowego. 2003-08-06
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości do 30000 euro 2003-08-27
Postanowienie z dnia 16.03.2004 2004-03-31
Powiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie prac renowacyjno - rekonstrukcyjnych cmentarza wojennego nr 230 w Dęborzynie. 2003-09-17
Zawiadomienie z dnia 31.03.2004 2004-03-31
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości do 30000 euro 2003-08-27
Powiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na wykonie prac renowacyjno - rekonstrukcyjnych cmentarza wojennego nr 231 w Jodłowej. 2003-09-17
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości do 30000 euro 2003-08-27
Powiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie prac renowacyjno - rekonstrukcyjnych cmentarza wojennego nr 232 w Jodłowej. 2003-09-17
Przystąpienie do opracowania Strategii Rozwoju Gminy oraz Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Jodłowa 2004-04-20
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości do 30000 euro. 2003-09-04
Powiadomienie o wyborze oferty na wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w Jodłowej na terenie działek o nr ew. 1877, 1957/1, 1554, 1963/5, 1963/6. 2003-09-18
Zawiadomienie z dnia 15 czerwca 2004 r. 2004-06-16
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości do 30000 euro. 2003-08-04
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości do 30000 euro 2003-09-22
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2004-08-10
Powiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Urzędu Gminy Jodłowa. 2003-10-06
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości do 30000 euro 2003-10-13
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania. 2003-10-28
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości do 30000 euro 2003-10-28
Ogłoszenie o wyborze oferty na opracowanie kompletnej dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowę budynku niepodpiwniczon. z poddaszem użytkowym na działce nr ew. 1578 położ. w Jodłowej z przeznacz. na usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej 2003-11-13
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości do 30000 euro 2003-11-04
Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie oświetlenia drogowego. 2003-11-13
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 2004-02-02
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości powyżej 30000 euro 2004-03-05
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego 2005-03-29
Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości powyżej 30000 euro na wykonanie stanu surowego otwartego budynku ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej 2004-04-29
Ogłoszenie o zamówieniu 2004-05-06
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego 2004-06-09
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego 2004-07-30
Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieogranicznonym na wykonanie remontu instalacji elektrycznej w remizie OSP w Jodłowej 2004-07-01
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego 2004-09-20
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego 2004-09-20
Zawiadomienie o wyborze oferty 2004-08-18
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego 2004-10-13
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego 2004-10-19
Zawiadomienie o wyborze oferty 2004-10-11
Zawiadomienie o wyborze oferty 2004-10-11
Zawiadomienie o wyborze oferty 2004-10-29
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 2004-11-09
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego 2004-11-10
Ogłoszenie o zamówieniu 2004-11-15
Ogłoszenie o przetargu 2004-12-14
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego 2005-04-11
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego 2005-04-29
Ogłoszenie o przetargu 2005-05-04
Ogłoszenie o zamówieniu 2005-05-12
Ogłoszenie o zamówieniu 2005-05-23
Ogłoszenie o zamówieniu 2005-05-30