Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Podatki

Kategoria: Podatki
Nazwa pozycji: Zastosowanie ulgi inwestycyjnej wraz z zestawieniem poniesionych wydatków inwestycyjnych z rachunkami lub ich uwierzytelnionymi odpisami, stwierdzającymi wysokość tych wydatków.
Podstawa prawna: art.13 ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym /Dz.U. z 2013 r., poz.1381/
Miejsce załatwiania sprawy: Urząd Gminy Jodłowa pok.nr 16
Termin załatwienia: termin rozpatrzenia wniosku – 1 miesiąc
Tryb odwoławczy: w terminie 14 dni od otrzymania decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy Jodłowa.
Dodatkowe informacje: Osoba odpowiedzialna za treść: Anna Gil
Informacje wprowadziła: Elżbieta Stanula.