Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    Sprawy Stanu Cywilnego
 
Kategoria Sprawy Stanu Cywilnego
Nazwa pozycji Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego i uzupełnienie aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu. Załączniki.
Potrzebne dokumenty
Wniosek o sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego
Dowód zapłaty opłaty skarbowej
Ważny dowód osobisty do wglądu
Opłaty skarbowe
Opłacie skarbowej podlega: wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po sprostowaniu /uzupełnieniu – 39,00 zł.
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Gminy Jodłowa lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy Jodłowa w BS Dębica Oddział Jodłowa 02947510130000010120000030.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.u z 2014r. poz.17451 zpóź.zm./,
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2015r.poz.783
Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Stanu Cywilnego w którym sporządzony został akt
Termin załatwienia
Czynność materialno-techniczna . Po złożeniu kompletu dokumentów
Tryb odwoławczy
do Wojewody Podkarpackiego w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji
Dodatkowe informacje

Osoba odpowiedzialna za treść: Teresa Urban
Informacje wprowadziła: Elżbieta Stanula.

 
  Ilość odwiedzin: 1789803