Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    Sprawy Stanu Cywilnego
 
Kategoria Sprawy Stanu Cywilnego
Nazwa pozycji Sporządzenie i wydanie aktu zgonu.
Potrzebne dokumenty
Karta zgonu wydana przez lekarza lub placówkę służby zdrowia
Dowód osobisty osoby zmarłej
Dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon (do wglądu)
Opłaty skarbowe
Zwolnione z opłaty skarbowej jest: sporządzenie aktu zgonu, pierwszy odpis skrócony aktu zgonu.
Opłacie skarbowej podlega: kolejny odpis aktu zgonu-skrócony -22,00 zł, zupełny – 33,00zł.
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Gminy Jodłowa lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy Jodłowa w BS Dębica Oddział Jodłowa 02947510130000010120000030.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r. r. poz. 1741 z póź.zm./.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2015r. poz,783 z póź.zm./.
Miejsce załatwienia sprawy
Akt zgonu rejestruje się w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu zgonu. Akt zgonu oraz odpis skrócony aktu zgonu sporządzane są bez zbędnej zwłoki.
Termin załatwienia
Bez zbędnej zwłoki.
Dodatkowe informacje

Osoba odpowiedzialna za treść: Teresa Urban
Informacje wprowadziła: Elżbieta Stanula.

 
  Ilość odwiedzin: 1789855