Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    Sprawy Stanu Cywilnego
 
Kategoria Sprawy Stanu Cywilnego
Nazwa pozycji Sporządzenie i wydanie aktu urodzenia
Potrzebne dokumenty
Karta urodzenia - przekazane przez podmiot wykonujący działalność leczniczą
Ważne dokumenty tożsamości rodziców - do wglądu
Opłaty skarbowe
Zwolnione z opłaty skarbowej jest sporządzenie aktu urodzenia, pierwszy odpis skrócony aktu urodzenia
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego /Dz.U z 2014r. Poz.1741 zpóź.zm./.
Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Stanu Cywilnego właściwy z miejscem urodzenia noworodka. Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 21 dni od dnia urodzenia.
Termin załatwienia
Akt zostanie sporządzony bez zbędnej zwłoki. Wraz ze sporządzeniem aktu urodzenia dokonywane jest zameldowanie nowo narodzonego dziecka, oraz wygeneruje dla dziecka PESEL.
Dodatkowe informacje

Osoba odpowiedzialna za treść: Teresa Urban
Informacje wprowadziła: Elżbieta Stanula.

 
  Ilość odwiedzin: 1789741