Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Podatki

Kategoria: Podatki
Nazwa pozycji: Wydanie zaświadczenia o figurowaniu/nie figurowaniu w ewidencji podatkowej
Opłata skarbowa:

zaświadczenie - 17.00 zł

Opłacie skarbowej nie podlegają, lub są z niej zwolnione zaświadczenia w sprawach wymienionych w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 783 z póź. zm.)

Podstawa prawna: art.306a i art.306b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku ? Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613 z póź. zm.)
Miejsce załatwiania sprawy: Urząd Gminy Jodłowa pok.nr 16
Termin załatwienia: rozpatrzenie wniosku - 7 dni
Tryb odwoławczy: w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia odmawiającego wydania zaświadczenia przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy Jodłowa
Dodatkowe informacje:

potrzebny numer NIP

Osoba odpowiedzialna za treść: Anna Gil
Informacje wprowadziła: Elżbieta Stanula