Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Podatki

Kategoria: Podatki
Nazwa pozycji: Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach.
Opłata skarbowa:

zaświadczenie - 21. 00 zł

Podstawa prawna: art.306 a i art.306 b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613)
Miejsce załatwiania sprawy: Urząd Gminy Jodłowa pok. nr 16
Termin załatwienia: rozpatrzenia wniosku - 7 dni
Tryb odwoławczy: w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia odmawiającego wydania zaświadczenia przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy Jodłowa
Dodatkowe informacje: Osoba odpowiedzialna za treść: Maria Nosal
Informacje wprowadziła: Elżbieta Stanula