Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    Sprawy Stanu Cywilnego
 
Kategoria Sprawy Stanu Cywilnego
Nazwa pozycji Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
Potrzebne dokumenty
Podanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.  
Dowód osobisty
Opłaty skarbowe
odpis skrócony aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu - 22.00 zł
odpis zupełny aktu urodzenia ,małżeństwa lub zgonu - 33.00 zł.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Gminy Jodłowa lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy Jodłowa w BS Dębica Oddział Jodłowa 02947510130000010120000030.

Opłacie skarbowej podlegają odpisy aktów stanu cywilnego do spraw m.in.: spadkowych, majątkowych,.
Opłacie skarbowej nie podlegają odpisy aktów stanu cywilnego do spraw m.in.: alimentacyjnych, opieki, kurateli, przysposobienia, ubezpieczenia społecznego ZUS, KRUS/,opieki społecznej, zatrudnienia, świadczeń socjalnych, nauki, szkolnictwa, świadczeń rodzinnych/.
Podstawa prawna
ustawa z dnia 14 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego /Dz.U z 2014r.poz.1741 z póź.zm/, ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o opłacie skarbowej /Dz.U z 2015r. Poz.783 z póź.zm./
Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy Jodłowa pok. nr 6
Termin załatwienia
Szczegóły w poz. Dodatkowe informacje
Tryb odwoławczy
w terminie 14 dni od otrzymania decyzji przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Podkarpackiego
Dodatkowe informacje
Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia , małżeństwa , zgonu można złożyć w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego na terenie całego kraju, niezależnie od tego gdzie miało miejsce urodzenie, małżeństwo i zgon. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego został złożony do Kierownika USC który przechowuje księgę stanu cywilnego dokonuje on przeniesienia aktu stanu cywilnego go rejestru stanu cywilnego w terminie umożliwiającym wydanie odpisu w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenie wniosku. Jeżeli wniosek został złożony do kierownika USC, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego przeniesienia aktu do rejestru stanu cywilnego dokonuje się w terminie umożliwiającym wydanie odpisu w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenie wniosku

Osoba odpowiedzialna za treść - Teresa Urban
Informacje wprowadziła - Elżbieta Stanula.
 
  Ilość odwiedzin: 1903735