Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     WŁADZE, BUDŻET
 
  Grupa:   WŁADZE, BUDŻET
  Nr pozycji   2
  Nazwa pozycji   Powiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na remont i modernizację drogi nr 353 i części drogi nr 481 położonej w Zagórzu.
 

Treść archiwalna z dnia: 2003-09-30

G.341-12/03

Urząd Gminy Jodłowa

39 – 225 Jodłowa

woj. podkarpackie

tel. (014) 68 33 053

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na Remont i modernizację drogi nr 353 i części drogi nr 481 położonej w Zagórzu

Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie: przetargu nieograniczonego

Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez:

Usługi - Józef Klucznik

39-225 Jodłowa 300"a"

z ceną ofertową: 12.902,65zł. brutto

/słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset dwa złote 65/100 /

 

Jodłowa 2003.09.25

Z poważaniem

Wójt Gminy Jodłowa

mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2003-09-30


Osoby odpowiedzialne:
Informacje wprowadziła
mgr Elżbieta Stanula
Tel: 14 630 20 09
14 683 30 53 wew. 109

Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:   Osoba Nieznana 
 
  Ilość odwiedzin: 1924345