Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     WŁADZE, BUDŻET
 
  Grupa:   WŁADZE, BUDŻET
  Nr pozycji   7
  Nazwa pozycji   Powiadomienie o wyborze oferty na wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w Jodłowej na terenie działek o nr ew. 1877, 1957/1, 1554, 1963/5, 1963/6.
 

Tekst archiwalny z dnia: 2003-09-18

G.341-11/03

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na

Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w Jodłowej na terenie działek o nr ew.:1877,1957/1,1554,1963/5,1963/6

 

Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie:

przetargu nieograniczonego

Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez:

Zakład Budowlano-Montażowy

inż. Edward Zborowski

39-200 Dębica

ul. Witosa 5/34

z ceną ofertową: 34.919,43zł. brutto

/słownie : trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dziewiętnaście złotych 43/100/

Wójt Gminy Jodłowa

mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2003-09-18


Osoby odpowiedzialne:
Informacje wprowadziła
mgr Elżbieta Stanula
Tel: 14 630 20 09
14 683 30 53 wew. 109

Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:   Osoba Nieznana 
 
  Ilość odwiedzin: 1924205