Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     WŁADZE, BUDŻET
 
  Grupa:   WŁADZE, BUDŻET
  Nr pozycji   6
  Nazwa pozycji   Powiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie prac renowacyjno - rekonstrukcyjnych cmentarza wojennego nr 232 w Jodłowej.
 

Tekst archiwalny z dnia: 2003-09-17

G.341-10/03

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 na

Wykonanie prac renowacyjno-rekonstrukcyjnych cmentarza wojennego nr 232 w Jodłowej

Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie:

Przetarg nieograniczony

Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez:

Usługi Remontowo-Budowlane Tadeusz Knapik

Poręba Radlna 8/1

33-112 Tarnowiec

z ceną ofertową: 19.646,73zł. brutto

 / słownie:dziewiętnaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych 73/100 /

Wójt Gminy Jodłowa

mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2003-09-17


Osoby odpowiedzialne:
Informacje wprowadziła
mgr Elżbieta Stanula
Tel: 14 630 20 09
14 683 30 53 wew. 109

Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:   Osoba Nieznana 
 
  Ilość odwiedzin: 2618648